Fremmet et godt og produktivt arbeidsliv i Arendal

HR Norge deltok på Arendalsuka i år med ikke mindre enn tre arrangement. Alle hadde fokus på temaer som bidrar til et godt og produktivt arbeidsliv. I tillegg var Arendalsuka en god arena for å knytte relasjoner for videre arbeid rundt nettopp dette.

Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33 og samler politikere, organisasjoner, byråer og virksomheter fra hele landet. Målet er å få mest mulig oppmerksomhet for sine saker og interesser.

- HR Norge vil ha økt fokus på et godt og produktivt arbeidsliv fremover, da dette gagner både arbeidstakere, virksomhetene og samfunnet. Vi har masse viktig kompetanse på hva som må til for å nå disse målene, og vi ønsker å være en viktig premissleverandør fremover, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Arrangement om utfordringer i arbeidslivet

Arrangementet «Hva holder direktørene våkne om natten?» sparket i gang Arendalsuka allerede på mandagen, på et smekkfullt Altinget. I panelet var HR direktører fra både Jotun, Skatteetaten, Arendal kommune og Grieg Seafood. På arrangementet ble rapporten med sammen navn lansert, og denne fikk oppmerksom i media, både E24, Aftenposten og Dagens Perspektiv, så vel som flere fagtidsskrifter.

- Rapporten viser at det som holder de fleste HR direktører våkne om natten er kompetanseutfordringer av alle slag. Både dette med mobilitet, digitalisering, holde folk i arbeid, og kompetanseutvikling er store utfordringer for nesten alle virksomheter. I tillegg kom rapporten med klar kritikk til myndighetene og bekymring om trepartssamarbeidet, og rammevilkårene som stadig strammes til, sier Bolstad.

Dette ble naturligvis hovedtemaet i debatten, som ble streamet.
Du kan se debatten her:

Sikkerhet i fokus

Onsdag holdt HR Norge sammen med Næringslivets sikkerhetsråd en debatt om de ansatte som virksomhetens største sikkerhetstrussel.

En fersk undersøkelse som HR Norge har gjennomført viser nemlig at 1 av 5 virksomheter i Norge har opplevd hendelser av sikkerhetsrisiko det siste året som følge av menneskelig svikt.

Med dette som bakteppe diskuterte Hedvig Moe, advokat i Thommessen og tidligere assisterende sjef i PST, Lone Charlotte Pettersen, avdelingsleder etterretning og forebyggende avdeling i Økokrim og Odin Johannessen, leder Næringslivets sikkerhetsråd spørsmål rundt hvordan og hvorfor ansatte er en økende sikkerhetsrisiko, hvem som bør sitte på ansvaret og hvordan man bør jobbe for å redusere denne sikkerhetsrisikoen fremover.

Er vi forberedt på å betale prisen for fleksibilitet?

Senere på dagen onsdag så vi nærmere på det ultrafleksible arbeidslivet og stilte spørsmålet «Er det bare positivt?» De første resultatene fra HR Undersøkelsen viser nemlig at norske virksomheter i stor grad praktiserer stor fleksibilitet for de ansatte der dette er mulig, men at kravet til leveranse og produksjon samtidig blir større.

Helle Øverbye, Innovasjon Norge, Unn Kristin Olsen fra Parat og Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse var i panelet.

- Det var en veldig spennende diskusjon med hvor vi fikk frem både positive og negative sider ved den økte fleksibiliteten som mange arbeidsplasser føler de må tilby de ansatte. Forstår ansatte «baksiden av medaljen» når de blir tilbudt fleksibilitet og autonomi, og at de da vil bli målt i større grad? Ansatte kan ikke få i “både pose og sekk». Livet er ikke en a la carte meny, sier Bolstad.

På begge debattene på onsdag var det fullt hus på Lille Andevinge midt i Pollen i Arendal..

Knyttet kontakter

I tillegg til debatter deltok HR Norge som tilhørere på en rekke andre debatter med tematikk som omhandler arbeidslivet og samfunnet, som kvinnehelse, den økonomiske situasjonen vi nå står i, krigen i Ukraina, kompetansemangel i næringslivet for å nevne noe.

Onsdag kveld inviterte vi med oss alle deltakerne fra debattene våre og gjester fra Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget på en middag på Merdø. I tillegg deltok vi på nettverksbygging i regi av andre.

- Arendalsuka er både en faglig og sosial arena, og jeg føler vi i HR Norge har fått godt utbytte av begge deler disse dagene. Nå blir det spennende å ta fatt på det politiske påvirkningsarbeidet utover den viktige høsten med kommunevalg, tøffere arbeidsmarked og nye budsjettprioriteringer, sier Bolstad.