Digital modenhet i møte med akutt disrupsjon

Hva innebærer det egentlig å være en digital virksomhet i 2020? Vet vi egentlig hva vi snakker om når vi bruker uttrykk som «digital transformasjon» eller «disrupsjon»? I 2020 har de aller fleste fått kjenne på det siste. Samtidig har mange også fått kjenne på at den digitale reisen de har vært på ikke har kommet langt nok. Er vi egentlig godt nok digitalt forberedt til å møte de endringene som ligger foran oss?

Gerald Kane HRF

- Jeg er ikke så glad i digital transformasjon som uttrykk, foreller Jerry Kane. Denne gangen ble det over Zoom. Digital transformasjon betyr alt eller ingenting, og det er veldig klart at det er mange som tror de driver med transformasjon, men egentlig driver med optimalisering. Samtalen vår over Zoom er et eksempel på det siste.

Jerry Kane er professor og fakultetsdirektør for Center for Entrepreneurship ved Boston College’s Carroll School of Management, og har de siste årene jobbet med Deloitte på et prosjekt om hva det egentlig betyr å være en digital organisasjon. Han snakker om digital modenhet.

- Egentlig foretrekker jeg «modning», fremfor modenhet, for det er ikke et mål vi prøver å nå her. Vi utvikler oss hele tiden. Det handler i bunn og grunn om hvordan du tilpasser virksomheten til en digital verden. Om å være konkurransedyktig på markedet, sier Kane.

Digitalt tankesett og digitale ledere

Vi snakker litt om hva «digital» egentlig betyr, og Kane har noen klare tanker om dette.

- Det hersker en slags myte rundt dette med digital transformasjon. Vi har hatt mange av disse mulighetene et helt tiår, men vi har sett at veldig mange virksomheter først nå virkelig har tatt dem i bruk. På grunn av COVID-19.

Før vi kan snakke om digital modenhet, må vi også ta innover oss at digital handler om tankesett, mye mer enn det handler om teknologi. Det spiller ingen rolle hvor mange teknologiske innretninger og verktøy man har, om man ikke forstår hva det innebærer å være digital. Hvilke muligheter det åpner for samarbeid, utvikling eller hvordan det krever at vi endrer forretningsmodellene våre slik at virksomheten kan henge med.

- Vi er nødt til å ha et growth mindset. Dette gjelder ikke bare COVID-19 som vi står i nå, men ved de disrupsjonene som vil komme, sier Kane.

Carol Dweck, professor ved Stanford University, snakker om dette og er kjent for sin forskning på hvordan tankesett påvirker oss. Mennesker med et såkalt «fixed mindset» setter begrensninger for læring og utvikling ut ifra egne evner. Klarer man ikke noe første gang, er det ikke vits å prøve igjen. Man er født med visse talenter og ferdigheter. For mennesker med et «growth mindset», derimot, er ferdigheter og talenter noe som kan utvikles. De er mindre redd for å gjøre feil, og har viljen til å prøve flere ganger. Selv om noe er veldig vanskelig.

En måte Kane viser til at tankesett kommer frem på, er gjennom «the knowing-doing gap». Selv om nesten 90% av respondentene i undersøkelsene deres vet at de ikke er der de trenger å være digitalt, er det kun 44% av de som svarte som sier at de mener virksomheten deres gjør nok for å komme seg i posisjon til å møte fremtidens utfordringer. Hvorfor ikke flere? Kane sikter til at svært mange virksomheter i dag er trent opp til å være feilfrie. Frykt for å feile ligger i kulturen, og dette er en enorm utfordring når vi befinner oss i en tid som krever hypotesetesting og eksperimentering, og hvor feilslutninger faktisk er en reell mulighet. Vi må finne veien fra Six Sigma til smidig tilnærming.

Jeg lurer på hva noen av nøklene er for å få til dette, og Kane plukker frem virksomhetsledere.

- Vi trenger digitale ledere. Det betyr ikke at de kan kode, eller er eksperter på teknologi, men at de forstår hva det innebærer å lede en virksomhet i en digital verden.

Digitale ledere markerer seg på fire områder. De har en forståelse for digitalisering og teknologi, og hva det betyr for virksomheten. I tillegg har de en klar visjon, evne til å se fremover, og ikke minst, så er de er endringsorienterte. Grunnleggende digital forståelse kan man lære seg, og det er ofte en bedre tilnærming enn å hente inn eksperter.

Modeller disrupsjon

Hvordan møter vi digital disrupsjon

I desember skal du snakke om hvordan vi møter disrupsjon. - Hvordan gjør vi det? spør jeg Kane, som er en av foredragsholderne på årets HR Forum.

- Først og fremst må vi se på forskjellen på kronisk og akutt disrupsjon. Egentlig har vi vært i en form for digital disrupsjon lenge, men vi har følt at vi har hatt tid på å forberede oss. Med COVID-19 har vi fått kjenne på akutt disrupsjon. De virksomhetene som allerede har hatt remote work på agendaen, og som har jobbet aktivt med digital utvikling, har hatt en fordel i 2020. For resten har det vært et race for å finne løsninger så man har kunnet holde seg noenlunde konkurransedyktige».

Kane fortsetter. «De som venter på at det skal gå over vil henge etter, eller forsvinne. Det fungerer ikke. Vi er nødt til å innovere oss gjennom den situasjonen vi er i akkurat nå. Det er løsningen. Mye av digitaliseringen handler mer om vilje til å gjøre det, enn om ferdigheter.»

Kjennetegn på digitalt modne virksomheter

- Så hva kjennetegner digitalt modne virksomheter? spør jeg Kane avslutningsvis.

- De er strukturert annerledes. De har en langt større grad av kryssfunksjonelle team, som gjør dem i stand til å hanskes med komplekse utfordringer. De har autonomi og kan fatte beslutninger på egenhånd. I tillegg har de ofte digitale ledere på plass som forstår landskapet de befinner seg i.

Beskrivelsen hans minner om psykologisk trygghet, og jeg lurer på om det er dette som må ligge til grunn.

- Ja, det er viktig, men jeg tror også det handler like mye om endringstreghet hos de som henger etter. Dette er helt nytt, og vi er bare nødt til å lære oss det. For noen er dette enklere enn for andre.

I sine undersøkelser trekker Kane og medforfattere frem noen steg vi kan ta på veien mot å bli en digitalt moden virksomhet:

  • Start der du allerede er god. Modenhetsnivået kan være ulikt rundt i virksomheten, så bygg på der du er lengst fremme.
  • Vit hvor du er nødt til å være best på det digitale. Hva er mest forretningskritisk?
  • Se på hvor din virksomhet kan være i løpet av de neste 3-5 årene, uavhengig av konkurrentene dine. Hvor skal du være?
  • Tren på testing, hypotesetesting og små eksperimenter. Bli trygg på egen innovasjonsevne.
  • Husk at digital modenhet også er et talentspørsmål. Ser du etter hvem du allerede har først, eller går du automatisk utenfor organisasjonen for å finne svarene?
Forside HR Form 2020 - Digitalt

Gerald Kanye kan du se på HR Forum Digitalt 11. - 13. november med foredraget People Are the Real Key to Digital Transformation. Les mer om HR Forum 2020 og se program og påmelding her.Referanser:

Kane, G. C., Phillips, A. N., Copulsky, J. R., og Nanda, R. (2020). A case for digital disruption. Digital transformation through the lens of COVID-19. Deloitte Insights, August. (22.09.2020)

Kane, G. C., Phillips, A. N., Copulsky, J. R., og Andrus, G. R. (2019). The technology fallacy: How people are the real key to digital transformation. MIT Press.

Kane, G. C., Phillips, A. N., Copulsky, J. R., og Andrus, G. R. (2019). How digital leadership is(n’t) different. MIT Sloan Management Review. (23.09.2020)

Kane, G. C. (2020). Expert insights – Digital transformation: More about will than skill, by Gerald Kane.

Kane, G. C: The Technology Fallacy: (23.09.3030)

Om Gerald C. Kane