Bygg et bærekraftig arbeidsliv i 2023

Det er stadig tydeligere at det er mennesker, og ikke produkter og tjenester, som er virksomheters viktigste konkurransefortrinn. HR og ledere står sentralt i forvaltningen av den humane kapitalen og påvirker i hvilken grad det er harmoni mellom internt og eksternt employer brand. Detter er noe av tematikken på de regionale HR konferansene 2023.

Nå er programmene for HR Dagen i Trondheim, HR Dagen i Bergen og HR konferansen i Stavanger lansert.

Hvordan må organisasjoner være rustet i 2023, både psykososialt og fysisk, for å sikre et godt arbeidsmiljø? Konstante endringer i makrobildet påvirker strategi, prosesser og krav til kompetanse.
Psykisk helse får stadig større fokus i både samfunnsbildet og internt hos virksomheter. Dette påvirker igjen hvordan vi som HR må finne løsninger til det beste for bedriften og de ansatte. Hva er gode grep for virksomheter å ta, og hva kan man gjøre selv for å legge grunnlaget for et bærekraftig arbeidsliv?

På HR dagen i Trondheim får du mer om:
• Hvordan skaper vi helsefremmende arbeidsplasser?
• Hva forteller makrobildet oss?
• Hva betyr bærekraft i HR- og ledelsessammenheng?
• Hvordan lykkes med ledelse i en bransje der man måles på faglig kompetanse?

Karianne Sæter

Til å snakke om dette har vi blant annet fått med oss Karianne Sæter, Head of People and Organization i Alva Industries.
Her kan du lese mer om alle foredragsholderne i Trondheim.

På HR dagen i Bergen får du mer om:
• Hva sier makrobildet?
• Hva er kritisk kompetanse for HR nå og fremover?
• Er vi blitt mer åpne eller mindre robuste?
• Hva kan man vinne på å gå motstrøms når det gjelder fysisk organisasjonsdesign?

Ola Honningdal Grytten

Til å snakke om dette har vi blant annet fått med oss Ola Honningdal Grytten, professor ved institutt for samfunnsøkonomi, ved Norges Handelshøyskole.
Her kan du lese mer om alle foredragsholderne i Bergen.

På HR konferansen i Stavanger får du mer om:
• Hva sier makrobildet?
• Hva er kritisk kompetanse for HR nå og fremover?
• På hvilken måte er forståelse av følelser et elementært lederverktøy?
• Hvordan forvalte en sterk kultur gjennom lengre perioder med vekst?

Caroline Styr

Til å snakke om dette har vi blant annet fått med oss Caroline Styr, forfatter og foredragsholder innen flere HR områder.
Her kan du lese mer om alle foredragsholderne i Stavanger.