Bli inspirert av de beste fra HR Norges Kompetansepris

I år har vi fått inn svært gode besvarelser fra et bredt spekter av virksomheter, og det var hard konkurranse! På Kompetansedagen 28. september deler vi ut prisen, der får du høre det beste fra finalerunden!

HR Norge har i over 30 år delt ut HR Norges kompetansepris til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling.

Årets priskomite lot seg imponere av mange av grepene som var tatt, og den helhetlige og gjennomtenkte tilnærmingen som de nominerte kunne vise til. Det var utfordrende å skulle velge kun en vinner blant flere verdige kandidater. Derfor har vi valgt å ta med ikke bare vinner, men høydepunktene fra finalen til prisutdelingen på Kompetansedagen 2023. Årets finale var svært spennende med tre virksomheter med svært ulik kultur og hverdag, som har funnet effektfulle grep tilpasset egen virksomhet og strategi.

De beste virksomhetene har i dag stort fokus på læring og utvikling, og har kompetansestrategier tett knyttet til virksomhetens mål og strategi. Læring er ikke en sideaktivitet, men anses som en del av verdiskapingen til selskapet, og fører til målbare effekter for virksomheten.

Les mer Pil

Alle finalistene jobber godt med intern mobilitet og karriereveier for sine ansatte for å skape den kompetansen og kapabiliteter som skal til for å nå virksomhetens mål. Vi ser en god blanding av tiltak som fremmer dette, både formelle kurs og intern opplæring, ikke minst ser vi at finalistene tør tenker nytt. De har veldig gode og strukturerte måter å få læring og bevisstgjøring inn i arbeidshverdagen ved å fordele oppgaver og ansvar, og ikke minst gjennom hvordan de samarbeider og deler internt.

Videre ser vi at flere tenker agilt rundt kompetanseutvikling, dette innebærer å jobbe raskt og effektivt ved å pilotere og justere underveis for raskt å tilpasse seg endringer i markedet og teknologien, og dermed opprettholde konkurransefortrinn og posisjon i markedet.

En annen trend er strategisk jobbing med tillit, psykologisk trygghet og kultur som forutsetning for å kunne utvikle de ansatte. Dette innebærer at det er viktig å skape et arbeidsmiljø der de ansatte føler seg trygge på å uttrykke seg fritt og der det er rom for å gjøre feil og lære av dem. Dette er det mange som snakker om, men vi har fått sett gode eksempler på hvordan konkret jobbe med utvikling av dette i arbeidshverdagen.