Internasjonal HR-dag 20. mai: Ti tips til ledere når medarbeiderne slutter

President i European Association for People Management (EAPM), Even Bolstad, mener norske virksomheters HR-medarbeidere har spilt en sentral rolle i, under og ut av korona-pandemien. En av de største utfordringene virksomhetene nå har er mangel på arbeidskraft og at folk slutter. I anledning den internasjonale HR-dagen 20. mai gir Bolstad sine ti tips til ledere for å møte utfordringen.

Korona var en katastrofe, men det kommer noe godt ut av alt. Nye arbeidsmønstre fester seg, både når det gjelder hybridarbeid, reisemønster og sist, men ikke minst, myndiggjøring og tillit til lederskap, sier Bolstad, som er daglig leder i HR Norge, i tillegg til å være EAPMs første norske internasjonale president.

Den internasjonale HR-dagen er et initiativ ledet av European Association for People Management (EAPM), for å anerkjenne og feire de betydelige bidragene HR gjør til virksomheter, medarbeidere og arbeidslivet over hele verden.

Aldri har HR hatt større innvirkning og aldri har vi som jobber med HR blitt møtt med høyere forventninger, sier Bolstad.

Mens noen organisasjoner har omfavnet den hybride arbeidsformen, har andre holdt seg heldigitale eller gått tilbake til å jobbe fra kontoret.

Når vi går fra usikkerhet og unntakstilstand til en situasjon hvor det er underskudd på arbeidskraft. Da får også mange lavere terskel for å si opp jobben sin. I rekrutteringsarbeidet er HR-medarbeidere viktige for å skaffe kompetansen som er nødvendig, men også for å støtte ledere som opplever uventede og uønskede oppsigelser, sier Bolstad.

Her er Bolstad sine tips for å håndtere situasjonen:

 1. Ikke «kjøp tilbake», men jobb i stedet for boomerangansettelse
  Noen faller for fristelsen til å komme med et økonomisk mot-tilbud i det medarbeideren mentalt allerede er ute av virksomheten. Ikke gjør det. Du bare utsetter problemet, sannsynligheten er stor for at vedkommende uansett forsvinner ved neste korsvei. Og kjøper du tilbake en, skaper du fort støy og misnøye hos andre. Hvem vet, kanskje det blir nærmest som en utplassering og kompetansetiltak, som dekker bordet for en boomerangansettelse noen år senere?

 2. Vær raus med anerkjennelse
  Det er faktisk litt kult at den flinke medarbeideren dere har utviklet er blitt så attraktiv at hun får tilbud av andre. Feire det som har vært, og ønsk lykke til på ferden videre. Forhåpentligvis har dere produsert en ambassadør, kunde, eller samarbeidspartner som dere kan ha nytte av i fremtiden.

 3. Lær av det som har skjedd
  Spol tilbake og finn ut hva som utløste det at kollegaen sluttet. Er det noe som kunne vært gjort annerledes? Identifiser, vurder og korriger. Uten det siste, ingen læring.

 4. Anerkjenn kollegers sorg og bekymring
  Ja, det er lov å føle «synd, trist, leit». Både fordi man bryter tette relasjoner og mer egoistisk at jobbmengden øker på de som blir igjen. Men trekk det for all del ikke i langdrag. Det er gift for kulturen. Vri i stedet energien i positiv retning og fokuser på mulighetene og det dere kan gjøre noe med.

 5. De som slutter åpner rom for andre
  «Se på alle som slutter som en mulighet», var det en mentor som sa til meg en gang. Den enes avgang er den andres utviklingsmulighet. Litt luft i lukene er sunt, kan skape rom for nye impulser og at andre gode kolleger vokser og blir. Det er det konstante gjennomtrekket som ofte er problemet.

 6. Ta tak i hullet som er oppstått, men fyll det gjerne på en annen måte
  Tenk nytt på alt fra organisering til refordeling av oppgaver og endring av kravspesifikasjon. Kanskje er nettopp dette muligheten til å bruke friske fargestifter til å tegne organisasjonen slik du hadde gjort om alt skulle bygges fra scratch. Kanskje du slett ikke behøver å ansette, men heller bør kjøpe tjenester i stedet? Mulighetene er mange og ofte flere enn det man ser ved første øyekast.

 7. Vann gresset der du er
  Noen snakker om at gresset alltid er grønnere på den andre siden. Slik er det definitivt ikke. «Gresset blir grønnere der du vanner det», var det en klok person som sa.

 8. Ta vare på lederen som er berørt
  Erkjenn at permisjoner og personer som slutter er ekstra belastning for linjelederen som allerede er hardt presset. Selv superledere trenger hjelp, omsorg og opplevelsen av å bli sett når trykket øker og ressursunderskuddet oppleves å gå fra vondt til verre.

 9. Pust med magen
  Verden faller faktisk ikke sammen. Erkjenn at dette er en del av arbeidslivet og at livet går videre. Tenk tilbake i tid, hvor mange ganger har vel ikke nøkkelmedarbeidere sluttet tidligere?

 10. Bruk ansatte du ikke har
  Løsningen på bemanningsproblemer kan også ligge på utsiden av dem du har ansatt. Kan du inngå allianser med andre selskaper og miljøer som har akkurat det du mangler, gjerne med tidligere ansatte som bindevev? Og kanskje er det mulig å rekruttere tilbake dem som sluttet for noen år siden? Kanskje er den beste løsningen å hente kompetanse fra utlandet.

Kontaktinformasjon:
Even Bolstad: even.bolstad@hrnorge.no – tlf. 90 66 67 20
www.eapm.org - www.hrnorge.no

Anne Lian: anne.lian@hrnorge.no - tlf. 93 46 48 03

Dagen feires også internasjonalt. Se hva European Association for People Management gjør denne dagen.
Les også artikkelen "Heia oss som jobber med mennesker og organisasjon"

Les mer Pil