HR Norges Lederpris 2020 gikk til Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør

Espen Nakstad mottok pris for sitt lederskap under Covid-19. Nakstad har blitt et nasjonalt symbol på kollektivt lederskap, sier HR Norge.

Nakstad ny

- Nakstad har klart å lede, og leder fortsatt et helt folk gjennom en lang og krevende situasjon, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

HR Norge deler hvert år ut «HR Norges Lederpris» for å fremheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater. God ledelse handler om å nå mål, men like viktig er måten det gjøres på. Bolstad er stolt over å kunne presentere årets prisvinner, som i tillegg til å ha vist godt lederskap, mottar prisen i respekt for et sterkt samlet politisk og faglig kriselederskap.

-Jeg er ydmyk for å ha mottatt HR Norges lederpris. Samtidig vil jeg dedikere den til alle de andre lederne i Helsedirektoratet og i helsetjenesten som har gjort en enorm innsats i 2020. Vi som står i front er tross alt bare en liten del av bildet, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør.

Prisen ble overrakt av leder og nestleder i HR Norge sitt styre, Tove Selnes og Tom Simonsen

Symbol for kollektivt nasjonalt lederskap

-Krise krever godt lederskap; ledere som kan vise vei, kommunisere tydelig og skape handling uten å spre frykt. Disse egenskapene har Espen Rostrup Nakstad demonstrert fra første stund. På kort tid ble Espen Rostrup Nakstad hele Norges trygghet og et symbol for kollektivt nasjonalt lederskap under Covid-19, sier Bolstad.

-Med faglig autoritet, mild personlig trygghet, ro og effektiv kommunikasjon, bidro Nakstad sterkt til at beslutningene som ble fattet av politikere og embetsverk ble forstått, respektert og i stor grad fulgt opp, sier Bolstad.

Godt lederskap skaper gode resultater

Ledelse måles ofte på om man når mål, og Norge har klart seg godt under Covid-19, relativt sett. Men måten ledelsen utføres på er like viktig for resultatene.

-Selv legger Nakstad vekt på at han jobber som en del av et team. Nakstad er opptatt av «vi» og ikke «jeg», som viser god norsk ledertradisjon. Lederskapet under koronakrisen har spart mange liv, sikret verdier og bidratt til å få frem, synliggjøre og forsterke den dugnadsånden som særpreger samfunnet vårt, avslutter Bolstad.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Even Bolstad, daglig leder i HR Norge

E-post: Even.Bolstad@hrnorge.no

Telefon: 906 66 720

Om HR Norges Lederpris:

HR Norges Lederpris er en institusjon i norsk arbeidsliv. Formålet med prisen er å framheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater. Her kan du lese mer om krav til nominasjon.

Om HR Norge:

Medlemsorganisasjonen HR Norge er kompetansesenter og Norges viktigste arena for dem som jobber med mennesker, organisasjon og ledelse i norske virksomheter.

Priskomité:

Priskomiteen består av styret i HR Norge:

  • Tove Selnes, Konserndirektør People i Storebrand
  • Tom Simonsen, HR-direktør, Forsvaret
  • Helle Øverbye, Stabsdirektør for mennesker og teknologi, Innovasjon Norge
  • Gro Gotteberg, Chief People Officer, Group People, DNV-GL
  • Geir Haugstveit, HR direktør, OsloMet

Prisen deles ut av styreleder Tove Selnes og nestleder Tom Simonsen.

Priskomiteens begrunnelse:

Året 2020 kommer til å gå inn i historien som Koronaåret. Verden ble kastet ut i krise. For Norge var det den største krisen siden andre verdenskrig.

Kriser krever og skaper ledelse. Ledelse som kan vise vei, skape handling uten å spre frykt og gjøre store ting håndterbart for alle og enhver. Ledelse som kan navigere i usikkerhet, mellom tro og tvil og forholde seg til dilemmaer uten å bli handlingslammet. Ledelse handler om å kunne forholde seg til forskjellige interessentgrupper, være en del av et team som trekker i lag og navigere trygt innenfor flere fagfelt. Sist, men ikke minst handler det om kommunikasjon.

Da krisen var et faktum, visste fagmiljøene hvor de skulle henvende seg. Espen Rostrup Nakstad ble på kort tid hele landets «Fung.Ass» og et symbol for kollektivt nasjonalt lederskap. Ledelse handler om å få ting til å skje, påvirke atferd, få folk til å følge - og vise muligheter hvor man ellers kan gi opp. Ledelse handler også om å gjøre valg, selv i situasjoner med tro og tvil.

Med faglig autoritet, mild personlig trygghet, ro og tydelighet bidro Espen Rostrup Nakstad sin personlige innsats sterkt til at beslutningene som ble fattet av politikere, fagmyndigheter og embetsverk ble forstått, respektert og i stor grad fulgt opp. Som del av et større team, men samtidig med imponerende personlig innsats, har mange liv blitt spart. Lederskapet har også sikret verdier og bidratt til å få frem, synliggjøre og forsterke den dugnadsånden som særpreger samfunnet vårt.

Samtidig mottar Espen Rostrup Nakstad prisen i respekt for et sterkt samlet politisk og faglig kriselederskap - bygget over år, gjennom vekslende regjeringer og situasjoner. I krise og krig, under terror og pandemier og når fare truer, vender vi oss mot våre ledere. Vi ser en god norsk ledertradisjon med rollemodeller som virker samlende uten å gå på akkord med integritet. De bygger broer i stedet for å dyrke konflikt, kommuniserer usikkerhet samtidig som det pekes retning, forklarer alvor og gir trygghet. Mye handler om være trygt forankret i verdier, kommunisere at hver enkelt sin innsats teller og få frem at hver og en av oss selv kan påvirke og har ansvar for et større hele.

Espen Rostrup Nakstad har blitt en del av denne ledertradisjonen. På den måten har prisvinneren også blitt en kulturbærer for sunne lederverdier vi kan og bør bygge videre på. Ikke bare på samfunnsnivå, men også lokalt og i den enkelte virksomhet.

Forside brosjyre HR Forum 2020

Espen Rostrup Nakstad er gjest på HR Forum som arrangeres (digitalt) 11. - 13. november.
Les mer om HR Forum og se program og påmelding her.