Hvem fortjener HR Norges Lederpris 2020?

Hvert år trekker HR Norge frem en leder som har imponert. For å vinne HR Norges lederpris må man ha oppnådd gode resultater. Like viktig er måten han eller hun har gjort det på. Nå inviteres du til å foreslå hvem som bør prises i 2020.

HR Norge bygger på et verdigrunnlag hvor det er tett kobling mellom det som er interessene til virksomheter, medarbeiderne og samfunnet vi er en del av. Vi tror at godt lederskap bygger på et grunnleggende positivt menneskesyn, samtidig som det også handler om å håndtere dilemmaer, gjøre veivalg, foreta krevende interesseavveininger og kommunisere på en effektiv måte.

HR Norge sitt styre skal beslutte hvem som skal motta årets pris. Nå ber vi om innspill. Har du forslag til kandidater, benytt skjema nederst i artikkelen.

HR Norges Lederpris er en institusjon i norsk arbeidsliv. At den deles ut av en organisasjon som har som en av sine viktigste oppgaver å utvikle og ivareta godt lederskap gir den ekstra tyngde og prestisje. Les mer om HR Norges Lederpris her.

Her er liste over vinnerne de siste årene:

Foreslå kandidater til Lederprisen her: