HR-sjef
Vår nye HR-sjef takler balansegangen mellom det operative HR-ansvaret og ansvaret for at personalpolitikken utvikles og forvaltes på en best mulig måte.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Forvaltning av HR-feltet i NITO, i tett samarbeid med generalsekretær og NITOs ledergruppe
  • Strategisk medansvar for organisasjons- og lederutvikling
  • HR-støtte for ledere spesielt, og ansatte ved behov
  • Samarbeid med tillitsvalgte om HR-relaterte spørsmål
  • Ansvar for gjennomføring og utvikling av personaladministrative oppgaver
  • Personalhåndbok og HMS
  • Bistand i rekrutteringsprosesser
  • Bistand i lønnsforhandlinger i sekretariatet
  • Kompetanseutvikling

HR-sjefen vil ha personalansvar for én stillingshjemmel og sitter i ledergruppen i HR-, økonomi- og administrasjonsavdelingen. Du rapporterer til direktør for denne avdelingen.
Du må ha utdanning på minimum bachelor-nivå innen felt som HR eller jus, samt minst fem års relevant arbeidserfaring. Kompetanse innen arbeidsrett er et absolutt krav.
HR-sjefen må forstå arbeidslivets spilleregler, den norske modellen og samspillet med tillitsvalgte i en større, kompleks organisasjon.
Av personlige egenskaper må vår nye HR-sjef ha en utpreget evne til å jobbe selvstendig og strukturert. Empati og ønske om å yte service bør komme naturlig. Dette er en operativ stillig, så initiativ og gjennomføringsevne sier seg selv, i likhet med evne til å kommunisere på alle nivåer.
Den rette kandidat får en meget sentral stilling i en solid og profesjonell organisasjon i vekst og utvikling. Du vil få anledning til å være delaktig i hele organisasjonen.
Betingelsene er gode og NITO som arbeidsplass kjennetegnes av høy trivsel og lite turnover, noe flere undersøkelser viser. NITO holder til i lyse, moderne lokaler på Aker Brygge. Noe reising må påregnes.
For eventuelle spørsmål om stillingen, kontakt vår samarbeidspartner Compass Human Resources ved Anne Marit Heber Nærby på 924 49 114 eller på amhn@compass.no. Søknad med CV sendes snarest via søknadslinken. Søknader behandles fortløpende.

Nito logo uten bakgrunn
Arbeidsgiver
Nito - Norges Ingeniør - og Teknologorganisasjon
Sted
Oslo
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfirst 31.10 2020 00:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil