Vil gjøre arbeidsmiljøloven mer uknotete

Arbeidsmiljøloven er unødvendig knotete, sier Even Bolstad i HR Norge til NRK. Det er en av grunnene til at den brytes, hele tiden. Mange klarer seg selv og kan få videre rammer. Fokuser heller enda mer på å følge opp at de som virkelig trenger det ikke utsettes for utbytting og uforsvarlig arbeidsmiljø, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge i intervju med NRK.

Bolstad beskriver en fremtid hvor arbeidslivet grovt sett kan bli delt i:

  • En gruppe som stort sett lever godt med de avtaler som er i dag.
    Gjelder typisk brede arbeidstakergrupper typisk innenfor industriproduksjon og statlige etater. De er gjerne dekket av tariffavtale og jobber under stabile og forutsigbare arbeidsforhold.
  • En gruppe arbeidstakere som jobber i virksomheter som arbeider etter en annen logikk.
    Dette representerer den gruppen arbeidstakere som vokser raskest. De kan være organisert eller uorganisert, med eller uten tariffavtale. Men de ønsker større fleksibilitet. Maktforholdet til arbeidsgiver er ofte mye mer balansert. Og dersom arbeidsgiver har dårlig personalpolitikk, stemmer folk med føttene sine. Blir man misfornøyd reduserer de innsatsen sin – etter hvert slutter de. Arbeidet for denne gruppen kan i stor grad skje uavhengig av tid og sted. Mange jobber i hvert fall deler av arbeidstiden hjemme, hos eller andre steder utenfor arbeidsgivers direkte kontroll. Arbeidet kan tilpasses den enkelte og jobben som skal gjøres. Mye styres selv. Fleksibiliteten verdsettes. Mye er tillitsbasert og tidskontroll/stemplingsur er «ikke-tema».
  • En gruppe som faller utenfor de fleste sikkerhetsnett bortsett fra Arbeidsmiljøloven;
    De har ofte dårlige lønninger, faller utenfor tariffavtaler og har derfor heller ikke AFP. Og i bunn ligger dårlig personalpolitikk og arbeidsgivere med høyere «bandittfaktor» enn ellers i arbeidslivet, sier Bolstad. Mange sårbare grupper, gjerne med lav utdanning, innvandrere som ikke behersker norsk språk og kultur etc., kan falle i denne gruppen. Det er her faren for utbytting er størst.

Det som er viktig er at vi ikke ender opp med rigide regler for å verne den siste og svake gruppen, slik at det går ut over dem som har godt sikkerhetsnett og ønske om mer fleksibilitet. Det handler mer om å håndheve grunnleggende regler vi allerede har enn å gjøre reglene enda mer detaljerte og rigide, sier Bolstad.

Noen regler kan med fordel mykes opp. Så kan man i stedet rette innsatsen og styrke Arbeidstilsynet mot å håndheve de reglene som er viktige for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sier han.

Oslo Kommune har blitt avslørt i å bryte loven mer enn 250.000 ganger. Tallet er enormt, medgir Bolstad. Men innrømmer at han synes litt synd på byrådsleder Raymond Johansen:
- Jeg hørte han sto og beskrev dette i et veldig tidlig intervju i Kveldsnytt, og han prøvde egentlig å komme frem med et budskap om at noen av disse bruddene bare er feilregistreringer, noen av dem er veldig alvorlige og noen er mindre alvorlige. Samtidig er det vanskelig for ham når han står som ansvarlig byrådsleder med sin fagpolitiske bakgrunn, når de har dette i sin politiske plattform, i tillegg når de har vært såpass beinharde mot underleverandører som har brutt reglene, å si at egentlig så er en del av disse bruddene litt innenfor.

Rigmor Aaserud er ikke enig i at reglene bør mykes opp. Hun er første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og tidligere statsråd.– Man kan ikke sette opp fartsgrensa bare fordi mange kjører for fort. Det samme gjelder arbeidsmiljøloven, sier hun.

Lederen av arbeids- og sosialkomiteen har større sans for argumentasjonen. – Jeg har alltid ment at arbeidsmiljøloven er for firkantet og rigid, sier Erlend Wiborg, og trekker frem søndagsjobbing som eksempel.

– Hvis man ønsker selv å jobbe flere søndager, og er avhengig av det for å få en turnus til å gå opp, så er det uproblematisk.

Wiborg mener det er viktig at den enkelte ikke skal jobbe mer enn i dag, men at man kan jobbe mer i noen perioder og mindre i andre.

– Det er en fleksibilitet som mange ønsker, sier han.

Radioinnslag NRK med intervju - innslaget starter 58.30 min ute i sendingen.

Artikkel NRK.no HR Norge: De fleste bedrifter bryter loven hver dag
Artikkel NRK.no Oslo-skandalen vokser. Nesten 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven
Artikkel DN: Er det lov til å like å arbeide?
Artikkel Dagens Perspektiv: HR Norge: Fleksible arbeidsformer kan gå ut over de svakeste i arbeidslivet
Artikkel Lastebil.no om uverdige arbeidsforhold i transportbransjen
Artikkel Dagbladet.no om uverdige arbeidsforhold i fiskeindustrien

Kurs i Arbeidsrett 10. - 12. desember: Dette kurset er for deg som ønsker en oversikt over arbeidsrettslige problemstillinger og handlingsrommet gjennom et ansettelsesforhold – fra rekruttering til avslutning.