Behov for regulering av hjemmekontor under korona?

Even Bolstad diskuterte hjemmekontor med president Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, på TV 2 mandag. Tekna etterlyser mer og snarlig regulering. Korona er en unntakstilstand, ulik det som var før og det som kommer etter. Derfor må vi ha is i magen, sier Even Bolstad.

Jeg tror vi skal ha mer is i magen og stole på at man finner gode løsninger på den enkelte bedrift og ikke minst mellom den enkelte medarbeider og leder, slik man i all overveiende grad har klart til nå, sier Even Bolstad til TV2 Nyhetskanalen. Nåværende ordning har gått ut på dato. Men Arbeidsmiljøloven gjelder uansett, inkludert regler for arbeidsgivers ansvar, sosial kontakt, Arbeidsmiljøutvalg og verneombud.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg mener dette er et viktig tema å diskutere. Dette går ikke over med det første, og vi trenger kollektivt vern, ikke bare individuell tilpasning, argumenterer hun. - Tekna ønsker ikke å drepe fleksibiliteten, men å hjelpe den enkelte som føler seg presset inn i en situasjon som er krevende å stå i over tid utdyper hun i sosiale media etter sending.

Bolstad er helt enig i at vi må samarbeide - virksomheter, tillitsvalgte - ledere og ansatte. Mitt og vårt inntrykk er at det er nettopp det vi gjør, og det på en imponerende måte, noe som også underbygges av undersøkelse blant HR Norge sine medlemmer (se lenke under).

- Min bekymring er at reguleringsiveren under den ekstreme og midlertidige situasjonen Korona representerer skal kvele mulighet for å skape gode romslige ordninger etter at Korona gir seg, utdyper han. Vi har en unik mulighet for arbeidsplassinnovasjon. Få vil tilbake til "gammel normal". Da må vi eksperimentere og lære. Regler lages vanligvis med utgangspunkt i det man ser i bakspeilet. Slik var det i 2002 og slik kan det fort bli i 2020. La oss stole på det ytterste ledd, dem som har skoene på. Skulle man ende opp med å lage egen Korona-forskrift, bør den kalles nettopp det. Det vil si noe i retning av "Hjemmekontor under Korona" og med definert utløpsdato 1. april 2021 eller deromkring. Så kan vi heller se på ny forskrift høsten neste år, når alle er blitt mye klokere og ny normal er i ferd med å sette seg. Og da en "Ny Normal" til glede for den enkelte, virksomhetene og samfunnet totalt sett.

Webcast Hjemmekontor og Klok jus (HR Norge 31. august 2020)

Artikkel/pressemelding Praktiske gode løsninger danker ut regler for hjemmekontor (HR Norge 27. august 2020)

Pressoppslag: NITO advarer mot permanent hjemmekontor (HR Norge 23. juni)

Ønsker bedre tilrettelegging av hjemmekontor