NITO advarer mot permanent hjemmekontor

NITO-president Trond Markussen advarer mot hjemmekontor for å kutte areal og kostnader. Sosiale faktorer veier tyngre, sier han i stort oppslag i VG og E24. - Virksomhetene jobber hardt for å finne løsninger som passer både virksomhet og den enkelte, svarer daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Oppslag VG 23 06 20 Thumb2

Utgangspunktet er en undersøkelse fra NITO som viser at:

  • 82 prosent oppgir at de benytter hjemmekontor som følge av Korona-krisen.
  • Rundt 80 prosent savner å treffe kolleger.
  • Nesten 80 prosent savner sosiale møter på jobb (lunsj etc.)
  • Rundt 75 prosent mener den uformelle informasjonsflyten er blitt dårligere.
  • 77 svarer at kontakt med kolleger er dårligere.
  • Nesten 50 prosent sier at den fysiske arbeidssituasjonen er verre.
  • Produktiviteten øker. 32 prosent oppgir at produktiviteten er blitt bedre på hjemmekontor, 24 prosent oppgir at den er blitt dårligere, men resten ikke har opplevd noen produktivitetsendring.
  • Hele 86 prosent gleder seg over å slippe jobbreisen.

– Undersøkelsen viser at folk savner jobben sin; de savner kollegene, lunsjen, kaffepraten, drodlingen, alt det den fysiske kontakten med kolleger betyr, sier Markussen.

Daglig leder Even Bolstad i HR Norge ble bedt om å kommentere undersøkelsen, og er klar på at hjemmekontor og mer mobilitet har kommet for å bli. Det viser blant annet tilbakemeldinger HR Norge har fått fra HR ledere i mange av de største norske selskapene.

– Det er en del av det fleksible arbeidslivet som har vært på vei lenge, men som har tatt av som en rakett under koronakrisen. Vi har fanget opp de samme signalene som NITO-undersøkelsen viser, blant annet når det gjelder savn av kolleger og kaffeprat – og ikke minst det positive med å slippe jobbturen, sier Bolstad.

Han sier mange bedrifter akkurat nå jobber med å finne løsninger som tilfredsstiller ulike behov.

– Vi er veldig forskjellige og tilbudene må tilpasses medarbeiderne. Noen er avhengige av å ha folk rundt seg, andre synes hjemmekontor er flott. Noen har store boliger, andre har 30 kvadratmeter og barn rundt seg: Bedrifter jobber nå for å finne løsninger som tilfredsstiller behovene til de ansatte og til bedriften

Hør CHRO i Telenor Group Cecilie Heuch og Even Bolstad diskutere blant annet utfordringer og muligheter med hjemmekontor i HR Norge webinar fredag 26. juni

Les mer:

VG og E24 23. juni 2020: Advarer mot å la hjemmekontor bli permanent

HR Norge 17. juni 2020: Hva har vi lært av Korona – og hva gjør vi videre?

FriFagbevegelse 22. juni. Europeisk fagbevegelse advarer mot hjemmekontor: Seksdoblet sjanse for å jobbe i fritiden