Ville du rekruttert en narsissist?

Nylig ble "narsissisme" utropt til årets trendord av Det Store Norske Leksikon. Blant norske nettavislesere er interessen for artikler om antagonistiske individer, egosentriske personligheter og de som behandler sine omgivelser dårlig, tydelig. Nå synes det som om narsissisten er i ferd med å overta psykopatens rolle i dette narrativet.

Espen Skorstad, CEO hos Fairsight, argumenterer for at denne framstillingen bør revurderes. Han stiller heller spørsmålene: Når blir narsissisme en skadelig faktor, og når er den ikke det? Og når kan narsissisme faktisk virke konstruktivt? Det er først når vi adresserer disse spørsmålene at vi kan begynne å løse opp i de negative sidene ved denne personlighetstrekket, og samtidig nyttiggjøre oss av de positive aspektene.

Narsissist = psykopat?

Likhetene mellom narsissister og psykopater er mange, men det er også betydelige forskjeller. Narsissisme kjennetegnes ved en kombinasjon av trekk som inkluderer en følelse av å være unik, spesiell og overlegen.

- Disse personene har ofte et sterkt behov for å skryte av egne bragder, eiendeler eller bekjentskaper. Deres selvfølelse av overlegenhet fører også til en konkurransementalitet, forklarer Skorstad.

Noen narsissister mangler empati, men dette er ikke tilfellet for alle. Dette skiller dem fra psykopater, som ofte defineres ved deres lave empatinivå.

- Psykopater karakteriseres også av høy impulsivitet og en mangel på samvittighetskvaler, selv etter kriminelle handlinger. I motsetning til narsissister, har ikke psykopater samme behov for å bli likt. Hvis en narsissist ikke mottar den beundring eller oppmerksomhet de mener de fortjener, kan de søke dette gjennom andre midler, som for eksempel skryt, sier Skorstad.

Det er verdt å merke seg at narsissisme i stor grad er kontekstavhengig. Å være narsissist kan være lettere hvis man er velstående eller har makt.

- Da Petter Stordalen åpnet et nytt hotell i Gøteborg i 2012, sørget eventbyrået for at han ble senket ned fra taket foran flere hundre ansatte mens han ropte, «Gøteborg! Gøteborg! Hører dere meg Gøteborg!». Dette er et eksempel på kontekst: Det som fungerer for Stordalen, vil ikke nødvendigvis fungere for andre.

- Når det kommer til narsissisme og psykopati, trenger ikke det ene å utelukke det andre. På samme måte som man kan ha en forkjølelse og et brukket bein samtidig, kan man ha både narsissistiske og psykopatiske trekk. En kjent figur med begge disse trekkene er Ubåt-Madsen, som drepte den svenske journalisten Kim Wall. Han var ekstremt opptatt av å bli beundret av andre, men hadde også markante psykopatiske trekk, inkludert voldsom aggresjon og mangel på skyldfølelse, forklarer Skorstad.

Narsissisme - skadelig eller konstruktivt?

Narsissisme er et fenomen som balanserer mellom to ytterpunkter, og det kan være både destruktivt og konstruktivt. Det har blitt et tema som vekker sterke følelser, og er ofte beskrevet som den "nye psykopaten".

- Diskusjonene om narsissisme er sjelden dempet, noe som er beklagelig.

- Narsissisme kan både ha funksjonelle og dysfunksjonelle sider. En av disse positive egenskapene kan for eksempel være ambisjonsnivå. Fordi nettopp høye ambisjoner er et kjennetegn ved narsissisme, så vil mange idrettsutøvere, politikere, musikere og ledere ha narsissistiske trekk. Faktisk kan det være sunt med en viss porsjon narsissisme, sier Skorstad.

Narsissisme i arbeidslivet

Skorstad forklarer at dersom narsissisme betraktes som et personlighetstrekk, innebærer det at vi alle har mer eller mindre narsissisme. Brorparten av den narsissismen vi kan observere i arbeidslivet, behøver ikke være problematisk.

- Arbeidslivets narsissisme er en blanding av negative og positive trekk. Grandios narsissisme bringer med seg egenskaper som sosial dominans og høye ambisjoner. Disse personene er drevet av ønsket om å prestere, dominere og være best. Derfor finner man en overrepresentasjon av narsissistiske trekk i yrker preget av sosial eksponering, høy risiko og et miljø der makt og status verdsettes. I roller der narsissistiske trekk kan utfoldes uten å skade andre, kan det fungere godt.

Det er kanskje ikke overraskende at vi finner mange narsissister blant influencere, musikere, komikere, skuespillere, kunstnere og kjendiser. Disse individene tenderer mot å skryte mer enn gjennomsnittet, er overdrevent fokusert på seg selv og søker konstant etter beundring og oppmerksomhet.

- Men når narsissisme krysser linjen til arroganse, lav empati og utnyttelse av andre, kan det skape store problemer, spesielt på ledernivå.

På ledernivå finner man narsissisme dobbelt så ofte som ellers i organisasjoner.

- Et visst nivå av narsissisme kan være funksjonelt i ledelse, men dersom det blir for mye blir det destruktivt. Det er derfor helt fundamentalt at disse personene stoppes fra å tre inn i roller, der de har personalansvar og sitter på virksomhetskritiske beslutninger. Godt fungerende organisasjoner hviler på noen grunnleggende forutsetninger. En av dem er lederens personlighetsegenskaper, sier Skorstad.

Relevans for HR

Også innen HR er det viktig å anerkjenne at de fleste mennesker har en blanding av tiltalende og mindre tiltalende trekk. Det er sjelden noen er helt "bra" eller helt "dårlig", hele tiden.

- Derfor er det viktig å unngå å plassere folk i båser for raskt. Mange innen HR kan være tilbakeholdne med å ta fatt i problematiske personlighetstyper, men det behøver ikke å være så farlig som det kan synes. Det viktigste er å behandle hverandre med respekt, enten det er i en til en-samtaler eller ved ansettelser.

Er det grunn til å varsle hvis man opplever at narsissisme skader arbeidsmiljøet?

- Ja. Uten tvil, avslutter Skorstad.

Les mer Pil

Espen Skorstad kommer til Rekrutteringsdagen 2024 som går 14. februar med foredraget "Ville du rekruttert en narsissist?".

Les mer om Rekrutteringsdagen 2024, se program og påmelding her.

Les mer om Rekrutteringsdagen 2024 Live stream, se program og påmelding her.

Forside program Rekrutteringsdagen 2024