Rekruttering og talentanskaffelse – «Same or same same»?

Talent aquisition eller på godt norsk «talentanskaffelse» er et begrep og en HR-praksis som økende grad benyttes i Norge. Er det bare et nytt fancy ord for rekruttering eller det et klart skille i innhold mellom de to?

I denne artikkelen skal vi se nærmere på definisjon og innhold i disse to begrepene

Rekruttering og talentanskaffelse - likheter og ulikheter

Felles for begge er at har som målsetting å fylle ledige stillinge