Rekruttering – en temperatursjekk i hett arbeidsmarked

Hvordan opplever norske virksomheter det opphetede arbeidsmarkedet? Endrer dette atferden blant kandidater og hvilke tiltak iverksetter virksomhetene for å møte den nye situasjonen? Disse og flere andre spørsmål stilte vi deltakerne på HR Norge sin Rekrutteringsdag 2022 som ble arrangert i januar i år.

Det vil ta lang tid før arbeidsmarkedet blir enklere

Fire av 10 respondenter mener det vil ta mer enn ett år før arbeidsmarkedet normaliserer seg. Vi ser allerede enormt mange utlyste stillinger, skrikende behov for kompetanse,