Kandidatopplevelsen fra hjemmekontoret

Koronatiden har gjort noe med måten vi tenker rekruttering på. Onboarding av nyansatte fra hjemmekontor og å bygge psykologiske kontrakter både med disse og eksisterende ansatte som sitter på hjemmekontor, har ført til nye måter å jobbe på. Her får du Martin Halvorsen fra Multiconsult sitt foredrag fra Rekrutteringsdagen 2021.

I foredraget "Kandidatopplevelsen fra hjemmekontoret" kan du høre Martin Halvorsen snakke om:

  • Hvorfor jobbe hos oss når arbeidsoppgavene dine blir like hos våre konkurrenter og alle uansett er på hjemmekontor?
  • Hva har