Hvordan rekrutterer du de yngste arbeidstagerne?

Yngre arbeidstagere er særlig opptatt av den mentale helsen. Det er deres hjertesak. De ønsker tydelige grenser, og balanse mellom jobb og fritid. De har ofte mye kompetanse, og innsikt i både rettigheter og egne behov.

Alexandra Palm

Hvordan kan du som leder møte de unges forventninger til arbeidslivet? Vil du lykkes med å motivere dem? Vil du tiltrekke dem i rekrutteringen?

Innsiktsbasert HR-arbeid

Alexandra Palm i Opinion, tror at det vil være en stor fordel for HR og ledere som skal jobbe med de yngste, å jobbe innsiktsbasert, og forstå målgruppen for å nå ut til dem. Hun har arbeidet med Opinion sin årlige undersøkelse «UNG» de siste tre årene, og er ansvarlig for det kvalitative arbeidet knyttet til studien.

– UNG er en undersøkelse som kartlegger trender og behov hos ungdommer mellom 15-25 år. Det er en målgruppe der ting endrer seg veldig raskt, gjerne fra år til år, og vi tar pulsen et år av gangen, forteller Palm.

Undersøkelsen for 2024 viser særlig tre trender som former morgendagens arbeidstakere: 1) behovet for grensesetting og ivaretagelse av mental helse, 2) behovet for å få være hele seg, og 3) behovet for tilrettelegging.

I tillegg til den landsdekkende kvantitative delen av studien er det gjennomført cirka 90 dybdesamtaler som gir utvidet innsikt i målgruppen.

– Den kvalitative delen av studien og samtalene er viktig for å forstå hva som ligger bak tallene. For de som skal jobbe med denne målgruppen, er det viktig å forstå hva som er viktig for dem og hvorfor. Ledere må kanskje ta stilling til ting de tidligere ikke har gjort. Det kan være ting man bør tenke på i en rekrutteringsprosess, eller for å forstå hva som motiverer de unge.

UNG er en av Norges mest omfattende målgruppestudier om ungdom mellom 15 og 25 år. Rapporten inkluderer en rekke temaer, der de dykker dypt inn i utdanning, arbeidsliv og framtidsvalg. Undersøkelsen lanseres hver høst og er ment å predikere tendenser som blir mest gjeldende det neste året.

– Når det kommer en ny generasjon med høye krav til arbeidsgiver, hjelper det med dybdeforståelse for perspektivene de unge kommer med. Hvorfor de har disse perspektivene, og hvor de kommer fra. For eksempel har mange unge mer kunnskap enn før. De kan ha folk rundt seg med mye kunnskap, som forteller dem om rettigheter de har.

– De har ofte foreldre som er tettere på dem enn det tidligere generasjoner hadde. Det kan bidra til at de har høyere krav, og kommer inn i rekrutteringsprosessen med en høyere bevissthet om hva de har krav på.

– Det er også en positiv utvikling at unge kommer inn i arbeidslivet med en holdning om at de ikke lar seg tråkke på. De kan ha lært av andre generasjoner som har arbeidet for mye og blitt utbrent. De nye kravene stiller nye utfordringer til ledere, sier Palm.

Mental helse er de unges hjertesak

– Vi ser at mental helse er den viktigste hjertesaken. Dette er noe de unge er veldig bevisste på, og tar hensyn til i mange av livets aspekter, også i større grad arbeidslivet. Hvordan kan ledere møte dette behovet? Hvordan kan arbeidsplassen bidra til at unge ivaretar egen helse? De unge ønsker tydelige grenser, og vil være hele seg selv på jobb.

– Behovet for tilrettelegging handler litt om hvordan målgruppen har vokst opp, hva de er vant til, og som former forventingene de tar med seg inn i arbeidslivet. Unge i dag er nærmere foreldrene sine enn tidligere generasjoner har vært. Dette ser vi også i politiske valg. Unge stemmer oftere enn før, det samme som foreldrene sine. Folk har færre barn, og foreldre følger barna opp tettere enn tidligere generasjoner, forklarer Palm.

– Det kommer nok en generasjon nå som har sett tidligere generasjoner bli utbrente og jobbe for mye. Det er et liv de ofte ikke ønsker selv, så de setter tydeligere grenser. Den mentale helsen er en viktig prioritering, der de finner en optimal balanse mellom arbeid og det å ivareta egne behov, avslutter Palm.

Alexandra Palm kommer til Rekrutteringsdagen14. februar 2024. Da vil hun snakke mer om undersøkelsen og gi konkrete råd om hvordan du kan gå frem for å best møte denne målgruppen i en rekrutteringsprosess. Gjennom kunnskap om målgruppen kan du tilpasse kommunikasjonen bedre. Gjennom forståelse kan du bedre motivere og engasjere. Skal du rekruttere, beholde og motivere yngre arbeidstagere, så er denne dagen for deg.

Alexandra Palm er analytiker i Opinion. Her er hun en sentral del av UNG-teamet på huset, som står bak målgruppestudiet UNG2024. Alexandra jobber daglig med å forstå hvordan den yngre delen av befolkningen lever sine liv, hva de er opptatt av og hvordan nå ut til dem.

Flere artikler

Mennesker team M
Rekruttering
Har du prøvd ferdighetsbasert rekruttering?
Har du prøvd ferdighetsbasert rekruttering?
Kvinne leder ved skrivebord
Rekruttering
Trenger tusenvis av kvinner til styreverv
Trenger tusenvis av kvinner til styreverv
Espen Skorstad thumb
Rekruttering
Ville du rekruttert en narsissist?
Ville du rekruttert en narsissist?