Har du prøvd ferdighetsbasert rekruttering?

Her gir vi deg noen tips som kan hjelpe deg å få ferdighetsbasert rekruttering til å fungere. Ferdighetsbaserte organisasjoner verdsetter sine ansatte ut ifra deres unike sett av ferdigheter, kunnskap og potensiale som gjør dem i stand til å levere gode jobbprestasjoner. Et slikt skifte i fokus fra jobbtitler til ferdigheter legger til rette for en kultur preget av fleksibilitet, smidighet og innovasjon.

Tilgangen på kompetanse er i videste forstand en stor bekymring i de fleste virksomheter. I den nylig publiserte bedriftsundersøkelsen fra NAV ser vi at 23% av virksomhetene har hatt problemer med å få tak i arbeidskraft de siste tre månedene