Går du glipp av talent med ekskluderende rekruttering?

Mange mennesker med funksjonsnedsettelser sliter med å finne seg jobb. De ønsker å jobbe, men blir ofte diskriminert og ekskludert fra rekrutteringsprosessen. Dette er verdifulle ressurser bedrifter går glipp av.

Hvordan kan du som leder jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv og en mer inkluderende, rettferdig rekruttering som ansatte kan være stolt av?

Tor Andreas Bremnes, daglig leder i InClue AS, som er eid av Norges Handikapforbund, brenner for et mer inkluderende arbeidsliv.

Bremnes har jobbet med rekruttering og inkludering i norsk arbeidsliv i over 10 år, og ser at det er et stort behov for mer kunnskap om målgruppen med funksjonsnedsettelser. Han tror at det er nødvendig for de som ønsker mangfold, å være mer fleksible, og få mer kunnskap om målgruppen.

– Vi ser at behovet for kunnskap er betydelig. Bedriftene har så vidt begynt å inkludere mer, men vi trenger verktøy for å forstå målgruppen bedre. Skal du lykkes med rekruttering må du ha kunnskap om kandidaten. Et sted å begynne er bedre kartlegging av kandidaten. Ta den samtalen.

– Vi har bygget opp rekrutteringsteknikker for å lykkes med rekruttering av mennesker med funksjonsnedsettelser. Hvorfor skal vi jobbe med dette? Fordi vi vet at det lønner seg med mangfoldige team, sier Bremnes.

Ta et oppgjør med fordommene

Alle vil ha fordelene med mangfold, men utnyttes virkelig disse fordelene? Hvordan kan ledere gå frem for å lykkes med inkludering?

– Fordomsfri rekruttering krever fleksibilitet. Mange funkiser er kjempegode problemløsere, vant til å stå støtt i motgang og de som har assistenter har vært leder for dem i mange år, men vi ser sjeldent på de sidene i rekruttering.

– Det å legge til rette for individuelle behov, la kandidaten bestemme mer og velge sin egen presentasjonsform i rekrutteringen. Mer fleksibilitet i rekrutteringsprosessen vil få frem mer talent og ressurser. Da sier ikke bare bedriftene at de skal ha mangfold, men de gjør det mulig i praksis. De må vise at de verdsetter mangfoldet, for mangfold lønner seg.

En av utfordringene er at arbeidsgiver ofte har antagelser om hva mennesker med funksjonsnedsettelser kan og ikke kan bidra med. De antar på forhånd at de ikke har så mye å bidra med eller ikke strekker til i arbeidsoppgaver. Ta et oppgjør med alle antagelsene. Tenk over hva de vil yte dersom de fikk sjansen til å bli inkludert i et varmt og oppegående miljø som så deres bidrag.

Bremnes råder også kandidaten til å bygge nettverk, for han ser at med en gang man har et nettverk så slutter antagelsene.

– Det finnes mange fallgruver for mangfoldet i ordinær rekruttering. Vi må kartlegge og finne ut hvor disse fallgruvene skyver mangfoldet ut. Sannsynligheten er at mange detter av allerede før intervjuene har begynt.

– Tilleggskompetanse vil bli viktigere i fremtidens rekrutteringer. Å leve med funksjonsnedsettelser gir deg noen kompetanser få andre har. For eksempel hvis du har assistenter og har jobbet som leder siden du var 18 år, kjenner du lovverk og rekruttering, og er vant til å løse problemer som dukker opp.

– En blind person er ofte utrolig god på planlegging, da mange av dagene må planlegges nøye når du skal noe nytt. Hvorfor etterspør vi ikke disse kompetansene når vi søker nye medarbeidere?

Bygg ditt omdømme som et selskap som søker mangfold

– InClue kartlegger nå de største bedriftene i Norge på hvilke muligheter og hindringer som finnes for å bidra til flere personer med funksjonsnedsettelse i jobb og inn i ledergruppene. Vi vet fra før at mange overfokuserer på det negative, men foreløpige resultater viser at bedriftene legger ansvaret på kandidaten selv. Alle erkjenner at det er diskriminering, men de fleste erkjenner ikke diskriminering i egne prosesser, sier Bremnes.

– Generasjon Z født etter 1996 har mangfold og inkludering på toppen av ønskelisten sin når de skal søke jobber. Så hvis du ikke tar mangfold på alvor, så mister du ikke bare talentet blant de med funksjonsnedsettelser, du mister også talenter i resten av befolkningen. Generasjon Z ønsker arbeidsplasser som jobber med, og har fokus på mangfold.

– Mennesker med funksjonsnedsettelser utgjør en kjøpesterk målgruppe i markedet som kan bidra med brukerperspektivet og innsikten til denne unike målgruppen. Du vil ha erfaringen deres på din side for å møte markedet på en god måte. 18-20% av befolkningen har funksjonsnedsettelse, og det gjør oss til verdens største minoritet.

Tall fra SSB viser at det er cirka 100.000 personer med funksjonsnedsettelser som ønsker seg jobb, men som står utenfor arbeidslivet.

– Arbeidsgiverne må bevege seg bort fra assimilering til å verdsette mangfoldet for å skape innovasjon og vekst. De må søke mangfold der mangfold finnes på de premissene mangfoldet trengs. Antagelsene må byttes ut med fakta, avslutter Bremnes.

Tor Andreas Bremnes kommer til HR Norge på Rekrutteringsdagen 14 februar 2024 for å snakke om hvordan du kan lykkes med inkluderende rekruttering basert på fakta. Han vil gi noen råd om hvordan ledere kan jobbe bedre med mangfold og unngå fallgruvene i ekskluderende rekruttering.

Les mer Pil