Et rekordhett arbeidsmarked

Nå står kampen om både dine nåværende og fremtidige ansatte. Arbeidsmarkedet har i perioder vært sterkt preget av pandemien og etter en periode preget av aktiviteter for «å stå han av..» ser vi aktiviteten øke i form av antall ledig stillinger.

I juni i år ble det lagt ut 57 000 ledige jobber mens det i et normalt år er 32 000. Tidligere i vinter meldte Finn.no om synkende antall søkere pr utlyste stillinger. Vil vi nå se en endring i dette bildet etter hvert som samfunnet åpner opp