Alle mennesker har noe verdifullt å tilføre

IKEA opplever at hver eneste medarbeider har unike egenskaper som de tar med seg til organisasjonen. Det er når en gruppe av mennesker som har ulike ferdigheter og som tenker ulikt og jobber sammen at organisasjonen kan få til nye og spennende ting. Mangfold har ført IKEA fremover og derfor jobber de målbevisst for at arbeidsmiljøet skal være mangfoldig og inkluderende.

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. Det er ikke et problem som skal løses, men en mulighet som bør tas i bruk. Dette vil gjelde mennesker som har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå.

Mangfold er en styrke for samfunnet, virksomhetene og den enkelte arbeidstaker, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse.

Hos oss skal alle få være seg selv

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. Det er ikke et problem som skal løses, men en mulighet som bør tas i bruk. Dette vil gjelde mennesker som har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå.

Mangfold er en styrke for samfunnet, virksomhetene og den enkelte arbeidstaker, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse.

I IKEA ligger mangfold dypt rotfestet i selskapets verdier og måten å jobbe på. Kundene som handler hos IKEA har en variert bakgrunn og da er det naturlig at ansatte har like variert bakgrunn slik at man får en bedre forståelse for kundens behov og samfunnet for øvrig. Gjennom dette kan mangfoldet og ulikhetene blant ansatte bidra til å gjøre IKEA til et bedre sted for de handlende.

For IKEA er ikke dette bare ord – allerede i 2011 mottok selskapet Mangfoldsprisen for sitt målrettede arbeid med å rekruttere innvandrere.

Selskapet mener at alle har rett til å bli rettferdig behandlet og få samme muligheter. De har derfor forpliktet seg til å nå 50/50 kjønnsbalanse i alle land, nivåer og stillinger innen 2022. IKEA er også medlem at «Equal Pay International Coalition» (EPIC) som arbeider for lik lønn for likt arbeid i organisasjoner.

Mangfold kommer i alle former og størrelser

Alle former for mangfold er velkommen i organisasjonen siden dette er bra både for medarbeiderne, kunder og virksomheten. Dette mangfoldet gjør at alle vokser – både som personer og som virksometen.

«Broen til jobb» er et samarbeid mellom IKEA, Nav og Voksenopplæringen. Regjeringen utfordret i sin tid næringslivet til å finne løsninger som på en raskere måte kunne integrere og inkludere flyktninger og innvandrere til jobb og i samfunnet.

Dette prosjektet startet i 2017 på IKEA Furuset, og ble deretter utvidet til varehuset på Slependen i Asker. Planen er nå utrulling på alle varehus i Norge innen de neste 3 årene. Deltakerne i programmet gjennomgår et opplæringsprogram som skal få dem raskere ut i jobb, elevene skal lære norsk og samfunnsfag, samtidig som de får en praktisk innføring i norsk arbeidsliv.

IKEA er stolt av at 60 deltakere av de litt over 90 som hittil har deltatt er kommet ut i jobb og mange av disse hos IKEA. Prosjektet er en del av et globalt initiativ og har som mål å starte programmer på 300 IKEA varehus i 30 land verden over.

Verdibasert rekruttering og mangfold

Når IKEA rekrutterer er de vel så opptatt av personen bak CV’en, og noe av det viktigste er at kandidatene kjenner seg igjen i IKEA sitt humanistiske verdigrunnlag. Nøkkelverdiene er med på å forme kulturen hvor fellesskap og mangfold står sentralt. Alle er velkomne til IKEA, og alle som jobber der skal kunne være seg selv. Virksomheten består av mange og forskjellige medarbeidere, det som binder dem sammen og leder dem er verdiene og visjonen om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene.

Følgende punkter er viktige når IKEA rekrutterer:

  • Rekruttering er «verdibasert» og man er opptatt av å kjenne ubevisste fordommer.
  • Kjernen i IKEA sin EVP er felleskapskulturen
  • Mangfold er mer enn KPI’er – i IKEA er dette dypt rotfestet i kulturen.
  • Slik jobber IKEA med likeverd, mangfold og inkludering

Vil du høre mer om dette kan du delta på Rekrutteringsdagen 17. februar 2021 og møte Siri Brenden Berg, EVP, Talent Sourcing & Recuitment Leader i IKEA Norge og Pia Sofie Walle, Equality, Diversity & Inclusion Leader IKEA Norge.

Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Forside program Rekrutteringsdagen 2021