Utfordring: 700 nye TusenFrydere skal onboardes hver sesong

Tenk deg utfordringen – du skal ta imot flere hundre sesongarbeidere som skal skape gode opplevelser og service for nærmere en halv million gjester i løpet av en sesong bestående av 120 åpningsdager. Er det mulig?

Dette oppgaven som den faste staben ved fornøyelsesparken TusenFryd på Vinterbro utenfor Oslo møter hver vår.

TusenFryd har en organisasjon bestående av 35 faste medarbeidere, men som i sommersesongen vokser med med 700 sesongmedarbeidere og 70 sesongledere. Det er denne utvidede organisasjonen som skaper de gode opplevelsene og servicen for de nærmere en halv million barn og voksne som besøker parken i løpet av sesongen.

Tusenfryd

Når «ordinære» virksomheter snakker om sine onboarding-programmer for nye medarbeidere strekker slike programmer seg gjerne over 6 – 9 måneder.

TusenFryd sin sesong er kortere enn varigheten av andre virksomheters onboardingprogram.

Ser du utfordringen her?

Som om ikke det er en oppgave stor nok så har de fleste sesongmedarbeiderne liten eller ingen arbeidserfaring, og de er i alderen 16-20 år. Hvordan skal TusenFryd gjøre dem trygg og skape trivsel i arbeidssituasjonen?

Onboarding er rangert etter effektiv rekruttering og utvelgelse, som en av de viktigste tilnærmingene virksomheter kan bruke for å forbedre sin evne til å tiltrekke, rekruttere, integrere, utvikle og beholde medarbeidere.

Onboarding er prosessen som hjelper nyansatte å tilpasse seg den nye jobben på en rask og smidig måte.

Forskningen til Talya N. Bauer innen onboarding av medarbeidere fremhever seks distinkte byggesteiner frem mot en god onboarding – de såkalte 6 C’er;

  • Compliance - Hvordan tilrettelegger vi for at den nyansatte skal tilegne seg nødvendig, grunnleggende kunnskap om regler og rutiner.
  • Clarification – Hvordan virksomheten tilrettelegger for at den nyansatte skal få en klar forventning til og forståelse av arbeidsoppgavene
  • Culture – Hvordan virksomheten bidrar til at den nyansatte kommer raskt inne organisasjonskulturen.
  • Connection – Hvordan virksomheten tilrettelegger for at den nyansatte får etablert de nødvendige forbindelser/nettverk innad i virksomheten.
  • Confidence – Hvordan virksomheten legger til rette for læring og skape mestringsfølelse hos den nyansatte slik at de får en god start og noen tidlige seiere i jobben.
  • Checkback - Sørge for å sjekke hvordan går med den nyansatte. Følges onboardingprogrammet slik det er tenkt? Opplever de at de har blitt, eller er på god vei til å bli en del av virksomheten? Dette steget handler også om å gi god tilbakemelding på prestasjonene så langt.

Dette er oppgavene HR-sjef Silje Myrseth i TusenFryd står overfor hver vår for å skape engasjerte og serviceorienterte TusenFrydere som er klare for å møte nye besøkende hver dag gjennom sesongen.

Dette er ikke en jobb for HR alene – både sesongledere, faste ansatte og erfarne sesongmedarbeidere bidrar i denne store oppgaven.

TusenFryd legger stor vekt på introduksjon, grunnleggende opplæring samt å få de nye sesongmedarbeiderne til å bli en del av fellesskapet som TusenFrydere.

TusenFryd har tatt i bruk den norskutviklede mobile læringsplattformen, Motimate, i onboardingsprosessen. Gjennom denne plattformen vil TusenFrydere alltid ha tilgang til opplæring og informasjon om viktige rutiner. For å forsterke læringen gjennom gjentagelse og repetisjon er det lagt inn ulike konkurranseelementer som skaper ytterligere engasjement og sørger for gjentagelse og repetisjon av opplæringen.

Antall ansatte i Tusenfryd

I løpet av en sesong har TusenFryd publisert 40 kurs via appen, og resultatet viser at det total er registrert 7500 gjennomføringer og antall aktive brukere ligger på nærmere 700 gjennom hele sesongen.

Kun 7 av disse kursene kommer fra HR-avdelingen. Øvrige kurs er laget ledere, både faste og sesongledere, i parkens øvrige avdelinger. Brukerterskelen for å lage nye kurs er lav og krever ingen forkunnskaper.

TusenFryd ser den effekten god onboarding har for de unge sesongmedarbeiderne og TusenFryd har utallige historier på hvor mye den første jobben hos TusenFryd har betydd for trivsel, selvtillit, mestring, og det å få flere venner.

Men ikke minst har fantastisk mange fått en god start på arbeidslivet og en viktig erfaring når de søker andre jobber senere.

Sesongmedarbeiderne kan også gjøre intern karriere hvis de jobber flere sesonger, enten ved å stige i gradene gjennom å søke lederstilling, eller ved å jobbe på en annen avdeling enn den de startet på.

Og med en god og tilrettelagt start i arbeidslivet fra TusenFryd, bygges en plattform for videre karriere i arbeidslivet for mange.

Hvis du vil vite mer om hvordan TusenFryd legger til rette for onboarding av hundrevis av sesongmedarbeidere hvert år, kan du delta på Onboardingkonferansen 10. desember og høre HR-sjef Silje Myrseth med foredraget Læringsopplevelse gjennom mobilen.

Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Forside program Onboardingkonferansen 2020