Onboarding – investering eller kostnad?

Selv om vi har vært gjennom et år med mange utfordringer har virtuelle onboardingaktiviteter blitt gjennomført etter beste evne. Med utgangspunkt i denne og andre undersøkelsen kan du høre Sven Kinden Iversen og Henrik Øhrn, fagansvarlige i HR Norge, diskutere og gi tips og råd.

Noen områder vi ser nærmere på i dette webinaret er:

  • Hvordan benytte nyttig innsikt til å påvirke innholdet i programmene?
  • Er onboarding en «løsrevet» aktivitet eller en integrert del av ansattreisen?
  • Hvorfor gj