Onboarding – investering eller kostnad?

Selv om vi har vært gjennom et år med mange utfordringer har virtuelle onboardingaktiviteter blitt gjennomført etter beste evne. Med utgangspunkt i denne og andre undersøkelsen kan du høre Sven Kinden Iversen og Henrik Øhrn, fagansvarlige i HR Norge, diskutere og gi tips og råd.

Noen områder vi ser nærmere på i dette webinaret er:

  • Hvordan benytte nyttig innsikt til å påvirke innholdet i programmene?
  • Er onboarding en «løsrevet» aktivitet eller en integrert del av ansattreisen?
  • Hvorfor gjenspeiles ikke tiden det tar for en nyansatt til å bli 100% produktiv i lengden av programmene?
  • Hva er de økonomiske konsekvensene ved å gjøre ting «riktig» eller «galt»? Vi ser her på verdikjeden fra HR-praksiser til virksomhetsresultater.

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og avsluttet våren 2019 et masterstudie i kunnskapsledelse ved Nord Universitet.

Henrik Øhrn er fagansvarlig i HR Norge. Han har jobbet i HR Norge i 20 år og vært involvert i alle HR Norges undersøkelser og rapporter, blant annet HR-undersøkelsen som har gitt verdifull innsikt i ulike strategiske temaer siden 2007. Han har tre mastergrader; MBA, Arbeidspsykologi samt Kunnskapsledelse og innovasjon