Jobbintervjuer på kjente og mindre kjente flater

Etter et turbulent 2020, er vi i 2021 kanskje mer vant med møter over nye flater. Vi har også vært nødt til å øke vår kompetanse på å gjennomføre rekrutteringsprosesser over skjerm. For noen har dette vært kjent fra før, mens andre har tatt fatt på oppgaven for første gang. Nicolas Roulin har forsket på området, og har gode råd for videointervjuet.

Nicolas roulin

Video i rekrutteringsprosesser

For mange av oss, rekrutterere og kandidater, er ikke bruk av video helt nytt. I løpet av de siste årene har vi sett flere eksempler på hvordan man i større grad tar i bruk video for å lette rekrutteringsprosessen. Jobbintervjuer over skjerm var i større grad forbeholdt prosesser der det var ugunstig å hente inn kandidater. I løpet av fjoråret endret dette seg, og i 2021 tar vi for gitt at det er over skjerm intervjuet skjer. I det minste så lenge vi ikke kan møtes grunnet COVID-19.

Den kanskje største fordelen med nettopp situasjonen vi i skrivende stund fremdeles befinner oss i, er at mange av oss nå har en mer naturlig opplevelse av det å forholde oss til andre gjennom skjermen. Vi er tryggere på bruk av utstyr, har et mer utviklet forhold til enkle ting som å se inn i kameralinsen når vi snakker med hverandre, og vi har kanskje blitt rundere i kantene med tanke på kontekst. Gjennom de siste 10-11 månedene har vi møttes på stua, kjøkkenet, soverommet og i hytteveggen. Og det fungerer fint. Vi treffes i t-skjorte, ullgenser og hettegenser i tillegg til dressen. Kanskje det indre har fått mer uttrykt verdi enn det ytre? I hvert fall litt.

Asynkront og synkront videointervju

Der mange kjenner igjen bruk av videointervjuet handler det gjerne om asynkrone intervjuer. Det vil si video hvor kandidaten svarer på spørsmål på video når det passer kandidaten best. Intervju og svar skjer ikke samtidig. Mange virksomheter har brukt dette allerede som en screeningfunksjon, både fordi det er effektivt og raskt å gå gjennom, og fordi kandidaten står friere til å velger når de avlevere sitt svar. Det krever naturligvis en gjennomtenkt spørsmålsstruktur, men når dette er på plass, er det en god løsning for begge parter.

- Jeg tror spesielt det har mye å si for kandidater som har en hektisk hverdag, hvor det kanskje først er på kvelden etter at jobbdagen er over, og barna er i seng, at man faktisk har tid til å gjøre unna intervjuet. Eller hva med folk som har skiftarbeid? Med asynkrone videointervjuer gjør du det lettere å svare når det passer kandidatene best. Med muligheter for å gjøre opptak av svar om igjen, kan du også hjelpe kandidaten å ha større kontroll over situasjonen, og dermed føle mer mestring under intervjuet. Dette er noen av poengene Nicolas Roulin, associate professor i industrial/organizational psychology ved Saint Mary’s University i Halifax, trekker frem.

For synkrone intervjuer gjelder i stor grad reglene som alltid har vært til stede. Forskjellen er bare at vi gjør dem på skjerm.

Vi har alle fordommer – og vi dømmer hele tiden

- En utfordring ved jobbintervjuer som lett blir forsterket når vi gjør intervjuer over skjerm, både synkrone og asynkrone, er våre fordommer, trekker Roulin frem. Og det er et viktig poeng. Ved fysiske intervjuer hvor vi har en kandidat på besøk i egne lokaler, har vi i stor grad kontroll på konteksten. Å tro at vi ikke blir påvirket av kandidaters utseende, talemåte, påkledning, osv, er nok å sette oss i posisjon vi ikke kan forsvare, men vi vil være i en situasjon hvor vi i større grad kan identifisere hva som kan ha gjort at vi falt for en fordom. Dette er vanskeligere over skjerm. Spesielt når vi må gjøre det fra hjemmekontoret.

Roulin trekker frem flere momenter på dette. - Hva om vi ser et bilde i bakgrunn av kandidaten som indikerer at det er småbarn i familien? Eller noe som kan peke på visse religiøse overbevisninger? Hva om det er mye bråk eller rotete? Eller dårlig forbindelse over wifi, som kanskje ikke kandidaten har mulighet til å kontrollere? Hvordan sørger vi for å være klar over hvordan dette kan påvirke oss?

Når alt blir «normalt» igjen…

Vel, det gjør det neppe, og både effektene og lærdommen fra pandemien har hjulpet oss godt på vei når det gjelder videointervjuer.

- Det at vi er mer vant til videointervjuer, sparer oss for masse tid og penger. Asynkrone intervjuer, når de er godt gjennomført, setter oss i stand til å treffe mange kandidater på tidspunkter som passer for dem, og vil vi nok fortsette med», mener Roulin. Han legger også vekt på mulighetene pandemien har vist oss. Når vi ikke sitte sammen på et kontor, kan vi plutselig tenke på rekruttering fra andre byer og land. Ved i tillegg for eksempel vise frem mangfoldet i virksomheten, kan kandidatene, spesielt ved asynkrone intervjuer, møte noen av samme kjønn, alder og etnisitet når de blir intervjuet, og få et enda bredere bildet av virksomheten de har vist interesse for. Det er mange muligheter.

Uansett, legger Roulin, vekt på, så må vi gjøre et grundig forarbeid. Vi må sikre metode og gode intervjuprosesser, men vi må også strekke oss litt lenger, siden vi i dag i større grad får tilgang på mer informasjon om hvem kandidaten er både på jobb og hjemme.

Noen kjappe for å stå bedre stilt ved videointervju

  • Sørg for å gjøre det du kan for å sikre både reliabilitet og validitet ved spørsmål på asynkrone intervjuer som ved synkrone, og vit hvorfor du spør om det du spør om.
  • Få oversikt over mulige fordommer i forkant. De kan variere fra intervju til intervju fordi hver intervjukontekst endrer seg.
  • Teknologi kan være nytt og det kan slå feil. Dårlig nett trenger ikke si noe om kandidaten. Det gjør heller ikke vedkommendes erfaring med videointervjuer.
  • Bruk asynkrone intervjuer til å vise frem mer av virksomhetens mangfold.

Rekrutteringsdagen 2021 kunne du høre Nicolas Roulins foredrag om synkrone og asynkrone videointervjuer. Han har forsket på området, og hjelper deg å fatte bedre beslutninger, og å skape bedre kandidatopplevelser når rekrutteringsprosessen skjer gjennom en skjerm.
Gikk du glipp av konferansen kan du kjøpe tilgang digitalt her.

Flere artikler

Nicolas roulin
Jobbintervjuet
Video Interviews: How To Ensure the Best Candidate Experience
Video Interviews: How To Ensure the Best Candidate Experience
Sven Kinden Iversen2 medium
Jobbintervjuet
Medlemsmøte på video: Jobbintervjuet
Medlemsmøte på video: Jobbintervjuet
Predictive analysis marc smith flickr cc 450x300
Jobbintervjuet
Få føleriet ut av rekrutteringen
Få føleriet ut av rekrutteringen