Slik oppnår du økt flerkulturelt mangfold og inkludering

Den siste tiden har det vært et økt fokus på å oppnå økt flerkulturelt mangfold og inkludering. Dette er viktig fordi det er med på å hjelpe virksomheten å nå ut til en større talentgruppe, og bli en mer attraktiv arbeidsplass. I tillegg blir flere og flere kunder og investorer oppmerksomme på valg av leverandør sitt arbeid med mangfold og inkludering.

Kimiya sajjadi foto siv m bjelland

Kimiya Sajjadi, grunnlegger og CEO av Big Enough Global, kommer til Rekrutteringsdagen 2022 som går digitalt 27. januar. Hun mener det er på tide å spørre seg hvordan virksomheter skal oppnå økt flerkulturelt mangfold og inkludering og gir oss foredraget "Hvordan oppnå økt flerkulturelt mangfold og hvorfor det er viktig?"

- Hva betyr mangfold og inkludering og hvorfor er dette viktig i arbeidslivet?

- Mangfold i en arbeidslivskontekst betyr alle de synlige og usynlige forskjellene vi mennesker har. Det kan eksempelvis være utdanningsbakgrunn, erfaring, funksjonsevne, seksuell legning og kjønn. Inkludering har ingen entydig definisjon. For eksempel kan det ses til at det Harvard legger til grunn som inkludering i sine forskningsartikler, er noe annet enn det McKinsey gjør. Derfor er det viktig at virksomheten definerer hva som ligger i inkludering for dem, sier Sajjadi.

- Hva mener du virksomheter må gjøre for å oppnå flerkulturelt mangfold og inkludering?

- Det må jobbes strategisk, med tiltak, mål og evaluering. Ledelsen må være i kjernen av dette arbeidet og både sette de kvalitative og kvantitative målene, i tillegg til at de må følge opp resultatene. Det som er viktig som ofte blir glemt er at disse tiltakene må gjennomsyre virksomheten. Det må jobbes med Employer branding, rekruttering, ledelse, arbeidsmiljø, sosialt miljø, karriereutvikling og lønn. Er det andre områder virksomheten ser på som viktige, må disse også jobbes med.
For å klare og lage tiltak handler det om å lære seg å bli bevisst på ulike fordommer, behov og styrker flerkulturelle kan ha. Flerkulturelle er en ekstremt mangfoldig gruppe, så man kan aldri finne fordommer, behov og styrker som gjelder alle. Men desto mer man lærer, jo flere kan man treffe. Også må man være oppmerksom på diskriminering og ubevisste fordommer, og tenke på hvilke tiltak som kan iverksettes i de respektive områdene for å forebygge og håndtere dette, sier Sajjadi.

- Bør dette forankres i strategien og hvordan skal HR-funksjonen bidra?

- Ja, det må definitivt forankres i strategien. I tillegg til dette leste jeg nylig en veldig god bok som sa at for at mangfoldsarbeidet skal være vellykket må det ikke være noe som er på siden av HR-funksjonen, men at HR-funksjonen må ha mangfold og inkludering i kjernen. Det å se på mangfold og inkludering som en forlengelse av det man allerede gjør, fremfor en ting på siden tror jeg også vil bidra til at det er lettere å prioritere. Det er en måte å drive business på, sier Sajjadi.

- Du snakker om flerkulturelle talenter. Hvem er de og hvor finner vi de?

- Med flerkulturell mener jeg en person som identifiserer seg med to eller flere etniske kulturer. Hvor du finner dem? Overalt i samfunnet.

- Har du noen råd og tips til hvordan rekruttere og beholde flerkulturelle talenter?

- Mitt viktigste tips og råd er at det er ingen quick fix. Det handler ikke om å endre stillingsannonsen, legge til et par bilder, eller delta på id- feiring. Det er det systematiske arbeidet over tid som gir resultater - som alt annet i livet, avslutter Kimiya Sajjadi.

Les mer om Rekrutteringsdagen 2022 og se program og påmelding her.

Forside program Rekrutteringsdagen 2022

Flere artikler

Morten Albæk
Employer branding
Hvordan møter vi de yngre generasjoner i arbeidslivet?
Hvordan møter vi de yngre generasjoner i arbeidslivet?
Maren H Sunde
Employer branding
Vær tro mot visjonen i kampen om kompetanse
Vær tro mot visjonen i kampen om kompetanse
Ut døra slutter i jobb
Employer branding
5 tips til god offboarding
5 tips til god offboarding