Presentasjon av funn fra Cranet-undersøkelsen

Cranet-undersøkelsen 2022 er et europeisk samarbeid om å kartlegge hvordan HR endrer seg over tid. Årets funn peker på utfordringer rundt opplæring samt prestasjonsvurdering. Her får du omtale av funnene, mulighet til å laste opp rapporten og se webinaret med presentasjon av funn.

Hvert 5. år gjennomføres en undersøkelse for å kartlegge de lange utviklingstrekkene og hvordan HR endrer seg, og Cranet-undersøkelsen har vært gjennomført i Norge siden 1995. Innen HR så har det selvsagt skjedd veldig mye bare i de siste