Presentasjon av funn fra Cranet-undersøkelsen

Cranet-undersøkelsen 2022 er et europeisk samarbeid om å kartlegge hvordan HR endrer seg over tid. Årets funn peker på utfordringer rundt opplæring samt prestasjonsvurdering. Her får du omtale av funnene, mulighet til å laste opp rapporten og se webinaret med presentasjon av funn.

SNF HR Norge Cranet rapport august 2022 artikkel format

Hvert 5. år gjennomføres en undersøkelse for å kartlegge de lange utviklingstrekkene og hvordan HR endrer seg, og Cranet-undersøkelsen har vært gjennomført i Norge siden 1995. Innen HR så har det selvsagt skjedd veldig mye bare i de siste par årene, men i denne undersøkelsen har målet vært å se på de mer fundamentale HR-brikkene og hvordan disse preges og endres av tidene vi lever i og hva som blir varige endret.

Det er selvsagt ikke mulig å unngå påvirkning fra «digitalisering» eller varianter...

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Virksomhetsmedlem?

Jobber du i en virksomhet som er virksomhetsmedlem i HR Norge får alle ansatte tilgang til +artikler og andre medlemsfordeler.

Er du ikke medlem?

Som medlem kan du lese hele artikkelen. I tillegg får du tilgang til en rekke andre medlemsfordeler som hjelper deg i jobbhverdagen.

Flere artikler

Dame ved Skrivebord credit Violeta Stoimenova
Strategisk HR
Bør HR innta en ny rolle?
Bør HR innta en ny rolle?
Rob Briner webinar
Strategisk HR
Lurer du på hva evidensbasert HR er?
Lurer du på hva evidensbasert HR er?
Martin Cerullo
Strategisk HR
Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov
Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov