Organisasjonens evner og kapabiliteter

HR har en viktig rolle i å sørge for at organisasjonen har de rette evnene og kapabilitetene for å realisere de strategiske målene. I årets HR-undersøkelse var vi interessert i å undersøke hvilke kapabiliteter HR prioriterer, og hvorvidt organisasjonens HR-arbeid er rigget for å møte dagens behov og utfordringer.

Ledelse og organisasjon rangeres som de viktigste områdene å bruke ressurser på

HR har en viktig rolle i å styrke organisasjonens evner og kapabiliteter, herunder talent, lederskap og organisasjon og HRs innretning. HR-undersøkelsen