Organisasjonens evner og kapabiliteter

HR har en viktig rolle i å sørge for at organisasjonen har de rette evnene og kapabilitetene for å realisere de strategiske målene. I årets HR-undersøkelse var vi interessert i å undersøke hvilke kapabiliteter HR prioriterer, og hvorvidt organisasjonens HR-arbeid er rigget for å møte dagens behov og utfordringer.

Ressursplanlegging liten

Ledelse og organisasjon rangeres som de viktigste områdene å bruke ressurser på

HR har en viktig rolle i å styrke organisasjonens evner og kapabiliteter, herunder talent, lederskap og organisasjon og HRs innretning. HR-undersøkelsen fra 2022 konkluderte med at HR står i risiko for å falle bakpå ved å miste kontroll og påvirkning over den menneskelige agendaen i organisasjonen. Respondentene i årets HR-undersøkelse ble spurt om å rangere ressursbruken sin, fra «Lite viktig» til «Veldig viktig», ...

Modell menneskelige kapabiliteter
ressursbruken i organisasjonen
Nivå av modenhet
modenhetsnivå

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Virksomhetsmedlem?

Jobber du i en virksomhet som er virksomhetsmedlem i HR Norge får alle ansatte tilgang til +artikler og andre medlemsfordeler.

Er du ikke medlem?

Som medlem kan du lese hele artikkelen. I tillegg får du tilgang til en rekke andre medlemsfordeler som hjelper deg i jobbhverdagen.

Flere artikler

Dame ved Skrivebord credit Violeta Stoimenova
Strategisk HR
Bør HR innta en ny rolle?
Bør HR innta en ny rolle?
Rob Briner webinar
Strategisk HR
Lurer du på hva evidensbasert HR er?
Lurer du på hva evidensbasert HR er?
Martin Cerullo
Strategisk HR
Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov
Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov