NAV utvikler virksomheten

NAV arbeider frem en ny virksomhetsstrategi. De jobber med å møte fremtidens utfordringer knyttet til eldrebølge, digitalisering og kompetanseskifter.

Hans Christian Holte er direktør for Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Holthe kan du høre på HR-konferansen for offentligsektor som går digitalt 9. og 10. mars. Der skal han snakke om hvordan NAV jobber med ny strategi, og hvorfor de trengte ny virksomhetsstrategi .

- Hvorfor trenger NAV en ny virksomhetsstrategi?

- Verden endrer seg raskt – NAV utfordres jevnlig fra mange kanter. Vi trenger en tydelig strategisk retning, hvor vi prioriterer det som er aller viktigst å utvikle i NAV i årene som kommer. Hva skal NAV levere på i framtiden, som vi ikke gjør i dag? En tydelig strategisk retning vil også virke samlende på organisasjonen vår, sier Holthe.

- Hva kjennetegner strategiutviklingsprosessen?

- Vi jobbet bredt for å få en god forankring i hele NAV av hvilke utfordringer vi møter. Jeg opplever at vi nå har en bred enighet i organisasjonen om dette utfordringsbildet. Vi jobber hele veien i prosessen med mange ulike metoder for involvering, blant annet perspektivgrupper, storskala samlinger, spørreundersøkelser og digitale workshoper, sier Holthe.

- Hvordan skal NAV møte fremtidens utfordringer knyttet til eldrebølge, digitalisering og kompetanseskifter?

- Store spørsmål, som strategien må søke å svare på. Klok digitalisering for de mange som først og fremst ønsker digitale løsninger må kombineres med tett oppfølging av de som trenger det mest. Utviklingsarbeidet må ta utgangspunkt i hvordan mennesker opplever møtene med NAV, og hva de har behov for, sier Holthe.

- Hvilke læringspunkter om virksomhetsutvikling har du med deg fra andre deler av norsk forvaltning?

- Bruk tid på god forankring og eierskap til målene som settes – i hele organisasjonen. Sørg for at ledere på alle nivå er tett på arbeidet, og er gode til å «oversette» strategien til situasjonen i egen enhet. Vær åpen, tydelig og inviterende hele veien i prosessen, avslutter Hans Christian Holthe.

Les mer HR-konferansen for offentlig sektor og se program og påmelding her.

Forside program HR-konferansen for offentlig sektor