Modenhetsnivå på HR-arbeidet gir økt strategisk påvirkning

I HR-undersøkelsen 2023 var vi interessert i å undersøke hvordan respondentene vurderte modenhetsnivået på HR-arbeidet i deres organisasjon. Med utgangspunkt i en modell (Ulrich, 2022) ble respondentene bedt om å vurdere modenhetsnivået på HR-arbeidet i organisasjonen fra «Personalforvaltning» til «Menneskelige kapabiliteter».


Modenhetsnivået på HR-arbeidet er den faktoren som har størst utslag sett opp imot øvrige spørsmål i årets undersøkelse. S