Mangfold og inkludering i et globalt selskap

ABB har tatt substansielle grep for å bidra til mangfoldsagendaen. Ikke bare internt, men også i de markeder de opererer i rundt om i verden. Her får du Heidi Robertson sitt foredrag fra HR Forum 2022 om hvordan ABB sin Diversity and Inclusion Strategy 2030 har blitt en integrert kulturbærer og endringsagent for selskapet.

Heidi Robertson

I foredraget får du høre mer om:

• Hvordan sette retning for mangfold og inkludering i et globalt selskap med mer en 105.000-mennesker i 100 land• Viktigste faktorer for å lykkes• Hvordan beholde momentum for å nå målene satt i en 10 års strategi

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Virksomhetsmedlem?

Jobber du i en virksomhet som er virksomhetsmedlem i HR Norge får alle ansatte tilgang til +artikler og andre medlemsfordeler.

Er du ikke medlem?

Som medlem kan du lese hele artikkelen. I tillegg får du tilgang til en rekke andre medlemsfordeler som hjelper deg i jobbhverdagen.

Flere artikler

Dame ved Skrivebord credit Violeta Stoimenova
Strategisk HR
Bør HR innta en ny rolle?
Bør HR innta en ny rolle?
Rob Briner webinar
Strategisk HR
Lurer du på hva evidensbasert HR er?
Lurer du på hva evidensbasert HR er?
Martin Cerullo
Strategisk HR
Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov
Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov