Mangfold og inkludering i et globalt selskap

ABB har tatt substansielle grep for å bidra til mangfoldsagendaen. Ikke bare internt, men også i de markeder de opererer i rundt om i verden. Her får du Heidi Robertson sitt foredrag fra HR Forum 2022 om hvordan ABB sin Diversity and Inclusion Strategy 2030 har blitt en integrert kulturbærer og endringsagent for selskapet.

I foredraget får du høre mer om:

• Hvordan sette retning for mangfold og inkludering i et globalt selskap med mer en 105.000-mennesker i 100 land
• Viktigste faktorer for å lykkes
• Hvordan beholde moment