Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov

Høyt på alles agenda er endring og hvordan HR skal tilpasse seg virksomhetens behov. Oda er et godt eksempel på dette. De opplevde en enorm vekst under pandemien, satset internasjonalt og har opplevd tøffe tider siden 2022, grunnet fundamentale endringer i markedet. Her får du Martin Cerullo sitt foredrag fra HR Forum 2023.

HR i Oda er en proaktiv og en kommersiell business partner. I dette foredraget fra HR Forum 2023 med Martin Cerullo, Chief People Officer i Oda, vil det bli delt fire nøkkelinnsikter som har formet en viktig del av HRs strategi.

  • Endre