HR Undersøkelsen 2022 - rapporten er klar

HR sin rolle har endret seg og i de senere år har HR beveget seg fra en transaksjonell og administrativ funksjon til en mer strategisk partner som bidrar til dynamisk tilpasning og vekst.

Den nordiske HR undersøkelsen 2022 har sett nærmere på dette og i et forsøk på å klargjøre hva denne nye rollen for HR innebærer har vi sett på organisasjonen og HR sin rolle i relasjon til fem hovedtema:

  1. Nye arbeidsmåter