HR Business Partner i praksis - erfaringer fra ulike virksomheter

Denne artikkelen dykker inn i variasjonene og bidragene til HRBP-rollen på tvers av ulike virksomheter, og utforsker hvordan ulike forståelser av rollen kan påvirke HR-praksis. Gjennom samtaler med profesjonelle innen HRBP-faget fra ulike organisasjoner belyses utfordringer knyttet til organiseringen av HR, fra strategiske ambisjoner til daglig drift.

Ulik forståelse av rollen preger praksis i HR

I utgangspunktet er HRBP en del av en større HR-modell, en trebent struktur, introdusert av Dave Ulrich som inkluderte fellestjenester og eksperttjenester. HRBP sin oppgave v