HR + bærekraft = sant

Bærekraft handler om helhetlig tilnærming til hvordan virksomheter ivaretar miljøet, menneskene og samfunnet for øvrig. Det er to forhold som gjør dette relevant for HR-ressurser; at man trenger kompetanse i virksomheter med denne bakgrunnen og HR har et selvstendig ansvar for å bidra i bærekrafts arbeidet. Her får du Ingrid Bjørdal sitt foredrag fra HR Forum 2022.

I foredraget kan du høre Ingrid Bjørdal snakke om:

• Innføring i de mest relevante områdene innen ESG som treffer HR
• Hvorfor arbeid med bærekraft er avgjørende for virksomheter for å skape lojalitet/engasj