Fra organisasjonsstrategi til praksis og effekt

Vi ser i året HR-undersøkelse at HR i stor grad benytter organisasjonens strategi som grunnlag for å prioritere HR-områder og tiltak, men det er fortsatt en del som oppgir at HR er frakoblet utviklingsarbeidet. Dette indikerer at HRs strategiske betydning fortsatt kan styrkes i flere organisasjoner.

Vel så viktig som en velutformet strategi, er organisasjonenes evne til å omsette strategien til konkrete tiltak og handlinger som bidrar til organisasjonens måloppnåelse.

«Tre av fem oppgir at oppgir at HR involveres ved utarbeide