Er HR business partner rollen misforstått i Norge?

I dette webinaret møter du Karamjit Singh som er Direktør for HR Business Partnere i Gjensidige Forsikring. Vi får høre hans tanker rundt HRBP-rollen med basis i hans erfaring fra store selskaper som Gjensidige og Hydro med solide HR-miljøer med fokus på strategisk HR.

Her en noen av temaene Karamjit Singh berørte i webinaret:

  • Hvilket innhold bør HRBP-rollen ha med basis i Ulrichs tanker?
  • Hvordan utøves HRBP-rollen?
  • Hvilke kompetanser kreves for å fylle en HRBP-rolle?