Er HR Business Partner rollen i endring?

Siden konseptet kom til verden for over 25 år siden, har det gått igjennom en rekke faser og opphavsmannen Dave Ulrich har både forsvart, påpekt utfordringer og justert beskrivelsene av hva som trengs for å lykkes i rollen.

Et av poengene hans er at modellen eller rollen slik den var i 1995 ikke passer med dagens utfordringer, og eksemplifiserer det med at Nokiatelefonen han hadde den gangen ikke ville dekket behovene og kravene til dagens mobiltelefoner.

Med