Agilitet i møte med endring og transformasjon

Transformasjon i moderne organisasjoner handler ofte om fleksibilitet mer enn kontroll. Gjennom fleksibilitet og agilitet får man god struktur. Det handler om å gjøre etiske vurderinger av hvor bedriften er på vei og hvilke verdier man skaper underveis.

Å levere verdi i tider med endring

Riina Hellström er en anerkjent Agile HR-spesialist som har jobbet mye med store bedrifter og komplekse endringsprosesser. Det å levere verdi er en viktig prioritet. Da gjelder det å ha metodikk for å håndtere kompleksitet og endring på en effektiv måte.

– En av de største utfordringene i dag er at verden endrer seg i høyt tempo. Både i markedet og internt, med teknologi og kunstig intelligens. Denne endringen øker bare i hastighet med bruk av teknologi, digitalisering av vår verden og AI. HR og ledere må snu seg raskt for å svare på de kontinuerlige endringene og utfordringene de står overfor. Agilitet er ment å være et verktøy for å møte disse endringene, sier Hellström.

Hun mener at agilt HR er blitt mer mainstream enn noensinne.

– Agile arbeidssett er blitt normalen i mange HR-miljøer. Vi blir tvunget til å utvikle oss og tilpasse oss ny kompetanse. Når du lærer deg agilitet vil du etter hvert se hvor det gir mening å implementere. Det vil være et godt verktøy for å veilede HR og ledere i hvordan de skaper verdier i sine endringsreiser. I vår tilnærming til HR og agilitet er det viktig at vi er verdibevisste, etiske og menneskeorienterte med fokus på verdiskapning. Mange HR-profesjonelle innser at de er agile av natur, og med agilitet får de et rammeverk å arbeide gjennom.

– Tenk brukerverdi og brukerperspektiv. Behov endrer seg med tiden. Hvilken verdi opplever kundene? Hva er det kundene ønsker? Her er det viktig å være tett på kundene, og ikke anta at man vet alt på forhånd. Hvis du et sekund tror at du vet hva markedet trenger og ønsker, kan du trå feil. Husk å validere og teste ut dine tjenester før du bygger ut.

– Ofte har vi for mye å gjøre. Vi trenger å forstå begrensninger i kapasitet, og bli bedre på å prioritere. Gjøre ting enklere og se på effekt. Hvilke verdier skaper vi nå? Hvor er vi i strategien? Hva er verdien vi får ut av dette prosjektet? Hvilke problemer løser vi? Et agilt tankesett kan også åpne opp for nye markeder.

Hva sier ansatte?

– Hvordan opplever ansatte verdi med HR sine tjenester? Hva vil ny teknologi og kunstig intelligens gjøre med organisasjoner? Vi vet enda ikke helt hvordan dette vil påvirke organisasjoner og hvordan vi jobber sammen. Vi er kanskje et til to år unna tiden der det vil ha stor effekt på oss. Hvis vi ikke har agilitet, men fortsetter å jobbe tradisjonelt med å lage masse regler, så blir vi hengende etter, sier Hellström.

Selv har hun spesialisert seg på agilitet og startet i 2010 et konsulentselskap for å drive utviklingen av agile organisasjoner fremover. Med Agile HR Community ønsket hun å profesjonalisere metodikken og hentet inn globalt anerkjente agile eksperter. Hun har også skrevet boken Agile HR – deliver value in a changing world of work (2020).

Hva skal til for å lykkes med agilitet?

Det er ulike måter å gjennomføre agilitet. Man må tilpasse det til den unike organisasjonen, din bransje, virksomhetens behov, og din modenhet som leder. HR opplever så store skritt i utvikling, at «upskilling» er nødvendig.

– Noe av det viktigste for å lykkes med agilitet i moderne organisasjoner er å ha en klarhet og tydelighet i hva man skal gjøre, hvorfor og hvordan. De beste vet hva de skal gjøre, hvorfor de gjør det, og har tydelig retning, mål og mening. De skaper styrke og resiliens til sine strategier, og bygger leveransen trinnvis, sier Hellström.

– Transformasjoner oppstår gjerne på to måter, enten gjennom intern, organisk utvikling der noen begynner å teste det ut. Den andre måten er mer «topdown-prosesser», der beslutningen kommer fra ledelsen og det er mer profesjonalisert. Agilitet i seg selv er ikke et stort mål. I stedet gir det oss et moderne rammeverk for å nå våre mål. Det viktigste er at det er tilpasset behovene til virksomheten, og rettet mot meningsfylte mål.

– Det er en misforståelse at agilitet ikke har regler. Det er en ny form for lederskap med fleksibilitet, en ny måte å skape struktur. Mange jobber i mer selvstyrte team, som fokuserer på å levere verdi med en viss arbeidsstruktur. Ellers må noen gå inn og coache teamene. Det må være både transparens og pålitelighet. Hvis noen glemmer at de skal levere verdi, eller glemmer kunden, er det feil, sier Hellström.

Agilitet vil være et effektivt verktøy for både kundereisen og endringsreisen internt. En fallgruve er organisasjoner med byråkrati der ting er tungvint og vanskelig å forstå. Ting tar for lang tid og man må vente lenge på tillatelser eller svar.

– En følge er at mange HR-team redesigner og sjekker på nytt sin produktportefølje. Er dette virkelig nødvendig? Gir det en god opplevelse til målgruppen? Får vi det vi skal ha ut av det? Gir det verdiskapning? Hva er nytten og meningen med det vi gjør nå? Hvorfor skal vi gjøre dette? For mye byråkrati og automatiserte prosesser uten fleksibilitet, kan bli til hinder for den fleksibiliteten agilitet tilbyr. I verste fall gir det store tap av verdi.

– Et spørsmål er: hvor lang tid tar det å ta beslutninger i din organisasjon? Hierarki er ofte et problem, der beslutninger tar altfor lang tid. Når tempoet er raskt, må beslutningene også være raske. La det være en rask vei til viktige beslutninger. Agilitet og AI er noe alle ledere må lære seg nå. Hvis ikke så blir din HR-kompetanse irrelevant veldig snart. Jeg skulle ønske at alle som jobber med HR ser behovet for «upskilling» og er åpen for læring i denne tiden, avslutter Hellström.

Riina Hellström kommer til HR Forum i Oslo i november med foredraget "Which type of modern HR operating model suits your company best?" og workshopen "HR’s crucial role in Agile Transformations".

Les mer Pil