6 trekk ved bærekraftig HRM

Få temaer har skapt mer delte meninger og undring enn bærekraftig HR. Men det begynner å bli mer tydelig hva som er fokuset, hvordan man jobber med det og hvilke utfordringer som da kommer på banen.

Den australske professoren Robin Kramar publiserte en artikkel der hun identifiserer 6 definerende karakteristika ved bærekraftig HR. Hun hadde gått igjennom 30 års forskning på bærekraft innen HR, der den spede starten selvsagt la svært sto