Amazon-koden

Amazon satser i Skandinavia – er du klar for den potensielle konkurransen? I mer etablerte markeder har Amazon endret spillereglene for ledere og medarbeidere, både på godt og vondt.

Peder Inge Furseth er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI.
Furseth kommer til HR Forum i november med foredraget Amazon-koden.

Effektivitet og god kundeservice står sentralt i strategien til Amazon. Samtidig møter de på utfordringer og kritikk på flere områder.

- Amazon satser i Skandinavia, hvilke strategiske valg ligger bak denne satsingen?

- I Skandinavia er forbrukere gode på å bruke teknologi, den tekniske infrastrukturen er velutviklet; kjøpekraften er høy, og netthandelen er omfattende. Det er sentrale faktorer som gjør at Amazon finner Skandinavia meget interessant, sier Peder Inge Furseth.

- Hvem blir de største konkurrentene?

- Mange nordmenn handler deler av sine varer i fysiske butikker og kjøpesentre, og ikke bare på nettet selv om netthandelen øker mye mer enn den tradisjonelle handelen. Butikker og kjøpesentre vil være en kategori som vil gi Amazon sterk konkurranse gjennom at Amazon vil selge tilsvarende varer som finnes i butikkene men til en lavere pris og med en bedre service. Jeg vil ikke trekke frem enkeltbedrifter her siden Amazon vil utgjøre en trussel for så godt som alle bransjer i handelen, sier Furseth.

- Hvilke utfordringer ser de i denne satsingen, det er stor forskjell både på det Amerikanske og Skandinaviske markedet og i ledelse, arbeidsmiljø og kultur?

- Amazon har gjort en del grove bommerter i sin satsing i Europa. For ca. 10 år siden motarbeidet de for eksempel personer som ville melde seg inn i fagforeninger. Amazon har nok lært noe av sine feil. For eksempel øker de minimumslønnen nå, selv om den er lav en rekke steder. Vi må også huske at Amazon er en formidabel investor i de landene de går inn i. I Tyskland for eksempel har de investert over 40 milliarder Euro i de siste 10 årene – investeringer i blant annet varehus og logistikkløsninger. I Tyskland har Amazon nesten 30.000 fast ansatte. De øker med ca. 3.000 ansatte i året i 2020 og 2021.

- Amazon skal gjøre HR rollen enda viktigere, hva innebærer dette?

- Amazon må spille bedre på lag med lover, regler og normer som gjelder i de enkelte land og handelsblokker. Når Amazon fikk volum på sin internasjonale ekspansjon for 10-15 år side, benyttet de stort sett sin amerikanske modell når det gjaldt HR, lønninger, og arbeidsforhold generelt. HR er vesentlig for at Amazon skal opptre mer korrekt og mer rimelig. De har fått myndigheter i en del land mot seg, men innser gjennom blant annet bedre HR arbeid hva de må gjøre når den internasjonale ekspansjonen fortsetter, sier Furseth.

- Hva gjør Amazon bedre enn andre?

- De er kort sagt bedre på å levere verdi til kundene, til en lavere pris, og på en raskere måte. Dette gjør Amazon til en formidabel konkurrent for den handel som allerede er etablert i Skandinavia. En måte å møte denne konkurransen på er å gjøre fysiske butikker og kjøpesentre i Norge mer attraktive, og å forbedre servicen, avslutter Furseth.

Du kan høre mer om hva Amazon gjør på HR Forum i november. Dit kommer Furseth med foredraget Amazon-koden. Han er utdannet sosialøkonom med doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Furseth har vært gjesteforsker ved University of California, Berkeley, siden 1993 da han fikk et Fulbright-stipend. Furseths faglige interesse er å redusere usikkerhet i utvikling av innovasjon og digitalisering.

Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Forside program HR Forum 2021