Samhold og kultur - viktigere enn lønn

Forskning viser at mye viktigere enn lønn er samholdet og den kulturen vi skaper. Kulturen sitter ikke i veggene, men i menneskene. Hva kan vi gjøre mer og mindre av i hverdagen for å skape gode dynamikker? Hvordan få frem det beste i hverandre for å spille hverandre gode? Det er ofte små justeringer som skal til for å skape bedre samhold.

Siri Abrahamsen, gründer av World of Empathy og Gleding kommer til HR-konferansen for offentlig sektor med foredraget "Små handlinger, store forskjeller". Hun skal snakke om hvordan få frem det beste i hverandre for å spille hverandre gode og at det ofte er små justeringer som skal til for å skape samhold.

- Hva var det som fikk deg på ideen til å starte World of Empathy og Gleding?

- Jeg satt på et klassisk konsulentkontor og merket at jeg "ville noe mer". Mye av det vi jobber med av sosiale ferdigheter i voksen alder, kan med fordel komme inn tidligere i livet. Også har jeg lyst å utfordre mer enn det jeg kunne som konsulent. Jeg tror vi kan få til veldig mye med små handlinger som gjør en stor forskjell. Jeg er opptatt av praksis. Ferdigheter - hva vi gjør med det vi kan, sier Siri Abrahamsen.

- Hva kjennetegner god dynamikk i hverdagen?

- At vi klarer å holde et åpent sinn i møte med hverandre. At vi er undrende og nysgjerrige. At vi unngår å låse oss og dømme. Å søke forståelse tror jeg er en viktig nøkkel, sier Abrahamsen.

- Hvordan får vi frem det beste i hverandre og skaper godt samhold?

- Mye av det samme som handler om dynamikk, vi kan også skru opp volumet på anerkjennelse. Se etter det beste i hverandre - tørre å være litt naiv og utfordre egne meninger. Gi litt mer av seg selv enn det som er behagelig - det bygger tillit, sier Abrahamsen.

- Hva skal til for å bygge gode relasjoner på jobb?

- Gi av seg selv, innrømme når vi har vært for raske, for bråe - si unnskyld. Feire oppturene sammen, unne andre glede og suksess, stå sammen i medgang og motgang.

- Tillit i jobbrelasjoner leder/ansatt ble et tema da Koronaen kom og mange måtte jobbe hjemmefra. Har vi klart å styrke tilliten? Jeg kan ikke svare ja på det - basert på studier som er publisert om temaet. Jeg mener at vi må jobbe med tillit og relasjonsarbeid hver eneste dag. Det er ikke noe vi blir ferdige med. Jeg mener også at vi må være nysgjerrige på oss selv, øke selvinnsikt for å forstå andre bedre - for så også å kunne bygge tillit til menneskene rundt oss, avslutter Siri Abrahamsen.

Les mer om HR-konferansen for offentlig sektor og se program og påmelding her.

Forside program HR-konferansen for offentlig sektor 2023