Work-life balance og selvledelse i det grenseløse arbeidsliv

Koronakrisen har endret arbeidshverdagen for mange. Usikkerheten har steget og vi jobber hjemmefra i større grad. Mange opplever at arbeidslivet har blitt mer grenseløst. Dette stiller krav til selvledelse - at vi blir bedre til å håndtere vår egen produktivitet og trivsel.

Anders Raastrup Kristensen

På konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø 11. mars kan du møte Anders Raastrup Kristensen. Der forteller han om hvordan vi kan utvikle og bruke egen work-life balance strategi, og hvordan HR og ledere kan bruke denne kunnskapen.

- Hva er utfordringene ved et grenseløst arbeidsliv?

- Det grenseløse arbeidsliv betyr at vi kan arbeide uavhengig av tid og sted. Vi kan arbeide hjemmefra eller på farten. Det grenseløse arbeidsliv er mest utbredt hos akademikere, men mange andre faggrupper har i dag også elementer av et grenseløst arbeidsliv.

- Når arbeidet blir grenseløst må vi være i stand til å si ifra ovenfor arbeidsgiver. Arbeidet stopper ikke bare av seg selv når arbeidsdagen slutter. Vi skal selv kunne sette grenser for når vi jobber og ikke. Dette er ikke alltid like lett når vi ofte syns arbeidet er spennende eller at en ekstra innsats kan gi flere karrieremuligheter. Vi står derfor ovenfor en utfordring knyttet til å kunne avgrense arbeidslivet slik at det ikke går utover privatlivet, sier Kristensen.

- Hvordan utvikle og bruke egen work-life balance strategi?

- For å kunne håndtere et grenseløst arbeidsliv er det viktig å ha en klar strategi. For det første opplever de fleste mennesker at balansen mellom arbeidsliv og familieliv er en sosial utfordring. Spørsmålet er hva slags fellesskap man gjerne vil være en del av: Hva vil jeg med mitt familieliv, livet med venner og med gode kolleger?

Felles strategi

- Når utfordringen er felles er det viktig å ha en felles strategi. Dersom en selv ønsker å bruke mer tid sammen med familien nytter det ikke hvis kjæresten ønsker å prioritere jobben mer. Det er derfor viktig å ha en felles strategi. For det andre er det to grunnleggende strategier når vi skaper sammenheng mellom familie- og arbeidsliv. Noen liker best å skille disse to helt, slik at arbeidsliv og familielivet ikke flyter inn i hverandre. Andre trives best med at disse flyter mer sammen slik at arbeidsoppgavene kan løses på kvelden når barna har lagt seg. Ingen av disse to strategiene er bedre enn den andre, men hvis den ene har en annen strategi enn den andre kan dette skape store problemer. Løsningen er å ha forståelse og respekt for hverandres strategier og forstå når ens egen strategi gir utfordringer for den andre. På den måten kan man finne balanserte løsninger som fungerer for begge parter, sier Kristensen.

- Få ideer til hvordan du kan bruke dine vaner som verktøy til å skape en motiverende og produktiv arbeidshverdag

- Som mennesker er vi styrt av våre vaner. Vi går kanskje inn i det nye året med noen ideer om å gjøre ting på en annen måte. Kanskje går det bra med forandringen de første ukene, men langsomt ender vi tilbake til utgangspunktet. Hvis vi skal forandre og forbedre egen work-life balance kan det være en god ide å jobbe med å endre vanene våre. Her anbefaler jeg at man skal være ambisiøs, men begynne i det små.
Man bør ikke forsøke å endre fullstendig ved første forsøk. Del heller forandringen du ønsker å oppnå opp i mindre deler. En ting man kan gjøre for å endre vaner, er å tilrettelegge for det man ønsker å gjøre mer av. Du skal med andre ord jobbe med dine omgivelser. Ønsker du for eksempel å se mindre på mobiltelefonen legger du den bort. Dersom du gjerne vil løpe mer stiller du joggeskoene ved døren, sier Kristensen.

- Råd på veien videre

- HR kan ikke bestemme hvordan medarbeiderne lever sitt liv utenfor jobb, men de har et ansvar for å hjelpe medarbeidere til å kunne håndtere et arbeidsliv som går inn i privatlivet. HR har et ansvar for å kartlegge og følge medarbeidernes trivsel hvor work-life balance er sentralt. Indirekte kan HR også hjelpe ledere til å bringe samtaler om work-life balance på banen ovenfor sine medarbeidere. Dette kan være gjennom standardspørsmål i utviklingssamtaler om balanse mellom familie- og arbeidsliv.
Det er viktig at det ikke bare stilles spørsmål generelt til hvordan medarbeideren opplever denne balansen, men at det blir stilt spesifikke spørsmål om utfordringer knyttet til å få nok søvn eller om arbeidsmengden gir utfordringer eller konflikter i familien.
Dette kan også gjøres ved at ledere utfordrer medarbeidere på hvilke mulige utfordringer den enkelte medarbeider ser for seg på hjemmebane i forbindelse med nye arbeidsoppgaver. Her bør HR utfordre medarbeiderne til å snakke med familien før en utviklingssamtale slik at medarbeideren har et gjennomtenkt grunnlag for å takke ja eller nei til nye oppgaver.
Til slutt kan HR hjelpe medarbeidere til å få mer tid sammen med familien gjennom å tilby ulike serviceordninger som for eksempel renseri- eller matordninger, eller tilbud om trening i arbeidstiden, avslutter Kristensen.

Hør Anders Raastrup Kristensen med foredraget "Work-life balance og selvledelse i det grenseløse arbeidsliv" på konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø 11. mars.
Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Forside program Sykefravær og arbeidsmiljø

Anders Raastrup Kristensen, ph.d., er lektor på Københavns Universitet. Han har forsket i selvledelse og det grenseløse arbeidsliv i mer enn 15 år. Det arbeide har blant annet resultert i flere forskningsartikler og bøkene «Det grænseløse arbejdsliv» og» Strategisk selvledelse». I øyeblikket forsker han i, hvordan vi kan bruke rutiner til at fremme samarbeid på arbeidsplassen.

Flere artikler

Riina Hellström
Ledelse
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Harald Kjølner
Ledelse
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Riina Hellström
Ledelse
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens