Vi gir deg tre foredrag fra HR Forum 2022

Du får åpningsforedraget til Even Bolstad fra HR Forum 2022. Nejra Macic forteller hvordan du kan få forståelse av hva som har skjedd med verdensøkonomien og hvordan det har påvirket norsk økonomi de siste par årene og Torbjørn Røe Isaksen som ser på fremtidens arbeidsliv, han mener ingenting er sikkert.

Da er det naturlig at HR ser ut over sine egne tradisjonelle aktiviteter. Hva kan HR nå bidra med som er ut over seg selv? Hvordan må HR gjenoppfinne sin rolle slik at den står i stil med ansatte og lederes forventninger til det moderne arbeidsliv? Vi har invitert gode foredragsholdere til å løfte deg videre som en ansvarlig aktør!
Her får du Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, sitt åpningsforedrag fra HR Forum 2022.

Les mer Pil

Nejra Macic - Hvilken vei går norsk økonomi?

De siste par årene har gitt oss pandemi, krig i Europa, energikrise og uvanlig høy inflasjon. Sentralbankene svarer med å sette opp renta. Hva blir konsekvensene for norsk økonomi og hva kan vi forvente i 2023?

• Få forståelse av hva som har skjedd med verdensøkonomien og hvordan det har påvirket norsk økonomi de siste par årene
• Hvilke økonomiske utfordringer og muligheter kan komme de neste årene?

Nejra Macic - Hvilken vei går norsk økonomi? HR-forum2022

For å se denne videoen må du være et betalende medlem.

Les mer Pil

Torbjørn Røe Isaksen - Det er lett å være arbeidslivsrebell fra kontorstolen din

Hvordan fremtidens arbeidsliv ser ut, er det ingen som vet sikkert. Torbjørn Røe Isaksen deler perspektiver på makrotrender og ser med samfunnsanalytisk blikk på hva som treffer oss.

• Har pandemien endret arbeidslivet permanent?
• Er det for lett å se verden fra kontorstolen?
• Hva vil skje fremover?

Torbjørn Røe Isaksen - Det er lett å være arbeidslivsrebell fra kontorstolen din, HR-forum2022

For å se denne videoen må du være et betalende medlem.

Les mer Pil