Verdien av tillit

Verdien av tillit er at omverden har en positiv forventning til at vi handler på deres vegne. Uten tillit er det vanskelig å levere på samfunnsoppdraget. Forbrukerrådet kom nylig høyt opp i undersøkelsen Traction Offentlig som måler tillit og omdømme for offentlige virksomheter.

Direktør Inger Lise Blyverket er opptatt av å ta hele organisasjonen i bruk for å bygge tillit og omdømme. Hun kommer til HR-konferansen for offentlig sektor på Lillehammer i januar og skal snakke om verdien av tillit og hvordan dette bidrar til et godt omdømme.

- Hvorfor er tillit så viktig i Forbrukerrådet og hva betyr dette for dere?

- Vi lever av tillit – hvis vi ikke har tillit hos våre 5,4 «medlemmer» og de vi ønsker å påvirke, har vi ingen mulighet til å levere på vårt samfunnsoppdrag. Vi må ha sterk troverdighet, vi må inngi trygghet hos dem vi skal være talerør på vegne av eller gi veiledning til, sånn at de stoler på oss og tør å bruke oss. Også andre må mene at vi har troverdighet – politiske myndigheter som vi utfordrer på regelverksutvikling, tilsynsvirksomheter som vi melder saker inn til og ønsker håndheving fra. Dette gjelder også næringslivet som selv om de er dundrende uenige med oss, faktisk ser og merker at vi har gjort hjemmeleksa vår og vet hva vi snakker om. Det handler om å ha tilstrekkelig dokumentasjon på hvordan det er å være forbrukere i ulike markeder, sier Inger Lise Blyverket.

- Hva har dere gjort for å innarbeide tillit i hele organisasjonen?

- Mange av oss utfordrer sterke krefter, og må vite at de har organisasjonen og direktøren i ryggen. Mange av våre veiledere står også i krevende samtaler med enkeltpersoner som har det vanskelig. Da er det viktig å vite at de har gode svar og er en integrert del av virksomheten. Vi er 80 ansatte med få folk på hver post, som har et veldig bredspektret mandat. Det betyr at alle faktisk bidrar til å innfri på samfunnsoppdraget. Derfor jobber vi mye med å etablere et sterkt fellesskap med felles målsettinger der vi trekker veksler på hverandre og utnytter kraften i hele organisasjonen. Vi må ha en sterk kultur både for å dele, men også for å kvalitetssikre. Vi slår hardt når vi slår, og dermed må vi vite at vi har rett når vi kommer med våre påstander, slik at folk lytter til oss, sier Blyverket.

- Klarer dere å følge opp at alle ansatte vet hva det betyr å levere på tillit?

- I Forbrukerrådet jobber vi operativt i det daglige for å nå våre strategiske mål, og det må bygges inn i arbeidskulturen at vi vet hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit. Vi har mange arenaer der vi bygger felles forståelse, utveksler erfaringer og feirer sammen, det skaper forståelse og gjør at alle står stødig i samfunnsoppdraget, Blyverket.

- Hvilken rolle har HR hatt i å bygge tillit?

- Internt handler tillit om trygghet og mestring, både faglig og kulturelt. Vi har en nyttig HR-strategi som understreker at ledere skal utvikle medarbeiderne for å nå overordnede mål og prioriteringer. Grunnlaget for HR-arbeidet er at vi utvikler rett kompetanse og et arbeidsmiljø som fremmer kvalitet i alle ledd. Våre verdier, åpen, tydelig og handlekraftig, brukes aktivt i HR-arbeidet, i kommunikasjonsarbeidet og i samarbeidet med tillitsvalgte, avslutter Inger Lise Blyverket.

Les mer Pil