Tre råd til medarbeidersamtalen

Mange virksomheter og ledere jobber med å konkretisere hva tillitsbasert ledelse skal bety i praksis. Vi tenker at grunntanken i tillitsbasert ledelse dreier seg om at ledelse utøves i en relasjon og at begge «parter» har ansvar for relasjonen. Det dreier seg om mer og bedre delegering basert på felles forståelse av både mål og mandat, samt tydelig ansvar for oppgaver og leveranser.

Medarbeideres behov for autonomi og påvirkningsmulighet må ses i lys av virksomhetens behov, krav og forventninger. Skal tillitsbasert ledelse fungere så forutsetter det at ledere har, gir og viser tillitt til at de har tro på at medarbeidere