Tjenende ledelse – hva er det og hvilke resultater gir det

I skogen av lederstiler har det i de senere årene vokst frem en interesse for tjenende ledelse som et svar på det ensidige søkelyset på profitt og virksomheters prestasjoner. Her får du Therese Sverdrup sitt foredrag fra HR Forum 2020 om filosofien bak tjenende ledelse.

Filosofien bak tjenende ledelse er at «gode ledere må først bli gode tjenere». Mennesket i organisasjonen settes i sentrum, og ikke bedriften eller bunnlinjen. Hva menes med tjenende ledelse?

  • Hva er sammenhengen mellom tjenende lede