Tillitsbasert styring og ledelse

Tillitsreformen er en av regjeringens viktigste reformer. Hva innebærer egentlig tillitsbasert styring og ledelse for virksomhetene? Hva tenker vi må til for å lykkes med å følge opp reformen? Her får du Hilde Singsaas sitt foredrag fra HR-konferansen for offentlig sektor 2023.

I foredraget snakker Hilde Singsaas om:

  • Hva skjer når fag og politikk møtes?
  • Erfaring med tillitsbasert styring og ledelse i Norge og andre land
  • Hva er typiske dilemmaer i det videre arbeidet og hva betyr dette for HR?