Tenke stort og handle raskt når Hæren vokser

Etter en lengre periode med nedskjæringer står Hæren i en situasjon der organisasjonen skal vokse. Ansatte må søke utvikling for å forbli relevante, ledere må tenke stort og handle raskt. Her får du Hærsjef Eirik Kristoffersen sitt innlegg om endringskonteksten i Hæren fra HR-konferansen for offentlig sektor 2020.

Her kan du høre Hærsjefen snakke om:

  • Positiv omstilling, fra nedslakting til vekst
  • Velfungerende enheter skal også utvikles
  • Hva er godt nok?