Slik utvikler du dedikert lederskap i 2023

Alt jeg ønsker meg er et godt nyttår med mer dedikert ledelse og aktivt medarbeiderskap! Skal virksomheter lykkes med å være attraktive arbeidsgivere i en tid med kontinuerlig endring og med ettervirkninger etter pandemien må det tenkes nytt. Både lederrollen og medarbeiderrollen har endret seg. Nå er det på tide at forventninger tydeliggjøres, forstås og aksepteres. Bruk 2023 til å utvikle et mer dedikert lederskap, her kan du lese om fire grunnleggende jobber ledere har .

Innenfor HR brukes begrepet psykologisk kontrakt. Denne inneholder «den gjensidige forståelsen av de krav, forventninger og løfter som eksisterer mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Kontrakten kan være uttalt eller uutalt, bevisst eller ube