Reversering er et fryktelig ord

Offentlig sektor har stått i korona og gjort en fremragende jobb. Vi har beveget oss fremover, med tillit som den kanskje viktigste byggestenen. Derfor er det ødeleggende når «Reversering» tegner til å bli årets nyord, sa daglig leder Even Bolstad da han i dag åpnet HR-konferansen for offentlig sektor.

HR konferansen for offentlig sektor 2022 DIGITALT Forsidebilde

Reversering ødsler ressurser, gir næring til demotivasjon og sprer på alle måter rusk og rust i maskineriet, sa Bolstad. Flinke folk ønsker å jobbe i fagmiljøer sammen med andre flinke folk, oppleve fremgang og se resultater av det de gjør. Fordi det gir utvikling og fordi det skaper bedre resultater. De ønsker å gå fremover – ikke rygge bakover. I en åpning som ellers fokuserte mye på tillit, men som selvsagt også gikk inn på Ukraina og hvordan både ukrainere og russere nå lider.

Vi får nå en strøm av ukrainske flyktninger, sa Bolstad. Ressurssterke mennesker med utdanning og erfaring vi trenger. La det være utgangspunktet.

Han fokuserte samtidig også på russere som lever i Norge. Det lever mange russere i Norge. Ofte side om side med ukrainere. La oss se og ta vare på alle enkeltindivider. De færreste russere kan noe for det Russland gjør. Vi tror ikke på arvesynden i dette landet, sa han blant annet.

Se video av åpningsinnlegget her:

«Vi står foran den største omstillingen av norsk økonomi noensinne og det vil koste mye av oss alle», sa Bolstad og siterte med det næringsminister Jan Christian Vestre. Og tilføyde: Men det kan man bare glemme, dersom ikke offentlig sektor blir en drivende kraft.

Vi skal fremover, ikke bakover. Jeg er bekymret for hva reversering gjør for employer brand, både i forhold til alle de flinke folk som allerede er ansatt og de som man kommer til å trenge i fremtiden, sa Bolstad. Men enda mer er jeg kanskje bekymret for hvordan forventinger om reversering kan sette seg i kulturen. Fravær av tydelig, konsistent retning svekker legitimiteten til lederskapet som skal lede an i det hele tiden å bli enda litt bedre. Jeg er bekymret for alle endringsagenter og ledere som skal skape oppslutning om endring. De som skal gå foran og dyrke den gode, selvforsterkende følelsen av å gå fremover. Ikke minst er jeg bekymret for fremvekst av en kultur som tenker at endringsmotstand nok vil få sin belønning, bare man holder ut lenge nok. Det er gift for kulturen.

Reversering er slik sett et fryktelig ord, med en enda verre symbolverdi. Dersom reversering eller utsikt til reversering blir en del av kulturen vår, kan det gå riktig ille, sa Bolstad.

Flere artikler

Riina Hellström
Ledelse
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Harald Kjølner
Ledelse
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Riina Hellström
Ledelse
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens