Passer samme genser til alle?

Begrepet ‘ledelse’ er et abstrakt begrep som brukes i alle bransjer om alle slags autoritetsformer. I dette foredraget fra Lederutviklingskonferansen ser Jan Ketil Arnulf litt på behovet for konkretisering av begrepet ledelse som en forutsetning for vellykket lederutvikling.

I dette foredraget snakker Arnulf om:

  • Er ledelse virkelig det samme overalt og til enhver tid?
  • Står begrepet ledelse i fare for å bli en tom metafor?
  • Hva ligger egentlig i ledelsesbegrepet?